Kategoria: Finanse osobiste

Co mogę zrobić z przedawnioną wierzytelnością?

Co mogę zrobić z przedawnioną wierzytelnością?

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Ta stara łacińska sentencja jest dzisiaj tak samo aktualna, jak kilkaset lat temu. Oznacza to, że nie możesz, niestety, usprawiedliwić się nieznajomością prawa, zwłaszcza, gdy coś przeskrobałeś....

Pracodawca przelał wypłatę na stare konto – co z pieniędzmi?

Pracodawca przelał wypłatę na stare konto – co z pieniędzmi?

Wielokrotnie zmieniamy konta bankowe. Z konieczności (np. w przypadku kradzieży karty bankowej), z powodu utraty zaufania do banku, czy też po prostu znaleźliśmy ofertę, która wydaje nam się lepsze od tej, z której w...

Jak oszczędnie prowadzić dom?

Jak oszczędnie prowadzić dom?

Osz­czędne pro­wa­dze­nie domu skła­dać się może z wielu czyn­ni­ków. Musimy pamię­tać o wielu aspek­tach pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa domo­wego, jeśli chcemy robić to dobrze, z głową i przede wszyst­kim eko­no­micz­nie. Powin­ni­śmy pamię­tać o oszczę­dza­niu ener­gii, wody, o pla­no­wa­niu budżetu, o pla­no­wa­niu posił­ków, ale...

Limity transakcyjne kontrola nad płatnościami

Limity transakcyjne kontrola nad płatnościami

Każdego dnia korzystasz ze środków zgromadzonych na Twoim koncie osobistym. Wydajesz je na konieczne opłaty, zakup artykułów niezbędnych do przeżycia, albo po prostu chcesz zaszaleć i dajesz się ponieść temu szaleństwu zakupów. Czasami zdarzają...

Wspólne konto – zalety i wady

Wspólne konto – zalety i wady

Wspólne konto jest zazwy­czaj kwe­stią dość dys­ku­syjną i doty­czy naj­czę­ściej mał­żeństw, a także par bez ślubu, które chcą powa­dzić swoje konto razem i w ten sam spo­sób pod­cho­dzić do docho­dów, a także wydat­ków. Ist­nieje także wer­sja dwa plus jeden,...

Nowoczesne płatności mobilne

Nowoczesne płatności mobilne

Portfel ciąży Ci w kieszeni? Masz już dość wizyt w bankomacie? A może nie lubisz płacić kartą, o której i tak często zapominasz? Jeśli lubisz być na czasie i cenisz sobie wygodę, płatności mobilne...

Jak tanio i bezpiecznie przesłać pieniądze za granice?

Jak tanio i bezpiecznie przesłać pieniądze za granice?

Przesyłanie pieniędzy za granicę może przysporzyć nie lada wysiłku. Istnieją różne metody, dzięki którym jest to w ogóle możliwe. Możemy dokonać tego np. poprzez zagraniczne przelewy bankowe jak również firmy oferujące takie usługi. W...

Czy konto oszczędnościowe się opłaca?

Czy konto oszczędnościowe się opłaca?

Oprocentowanie Konto i lokata mają zarówno cechy wspólne, jak i różnicujące. Przede wszystkim służą oszczędzaniu pieniędzy i są oprocentowane. Oczywiście jest to zawsze większy procent niż w przypadku zwykłego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który z reguły...

Co zrobić? Zgubiłem portfel i karty do bankomatu

Co zrobić? Zgubiłem portfel i karty do bankomatu

Zgubiłeś portfel ze wszystkimi dokumentami? Włącznie z kartami do bankomatu? Zastanawiasz się, co zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze nie panikuj. Wystarczy działać zgodnie z kilkoma prostymi zasadami i zachować spokój.   Dlaczego w...

Czytaj umowy bankowe. Jak dbać o bezpieczeństwo?

Czytaj umowy bankowe. Jak dbać o bezpieczeństwo?

Dokładne przeczytanie każdej podpisywanej umowy, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to umowa, jest niezwykle istotne. Za każdym razem przed złożeniem swojego podpisu powinniśmy dokładnie przeczytać treść danej umowy. Niestety nie wszyscy zainteresowani postępują...