Zielona karta czyli ubezpieczenie OC za granicą

Podróż samochodem do innego kraju zawsze wymaga większych przygotowań i większego skupienia, niż w przypadku poruszania się w granicach państwa. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, dokładne przeanalizowanie planowanej trasy czy ustalenie dokładanego harmonogramu wyjazdu. Najważniejszą sprawą jest kontrola ubezpieczenia OC.

W przypadku podróży do jednego z krajów Unii Europejskiej nie powinno być z tym problemów, o ile polisa jest opłacona i cały czas ważna. Jeśli planujemy przekroczenie granic kraju nienależącego do UE, to musimy posiadać tzw. Zieloną Kartę, która pozwala poruszać się po tych państwach.

Czym jest Zielona Karta?

Najkrócej mówiąc, jest to polisa od odpowiedzialności cywilnej kierowcy, który podróżuje do kraju poza granicami Unii Europejskiej. Choć pełna jej nazwa to Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, to najczęściej używa się właśnie krótszego odpowiednika. Dokument swoją nazwę zawdzięcza kolorowi papieru na jakim jes wydrukowany.

W zależności od kraju, w którym jest ona sporządzana oraz ewentualnie od wymogu osoby chcącej się ubezpieczyć, treść karty poza językiem polskim może zostać spisania również po angielsku lub francusku.

Posiadanie tego dokumentu nie jest wymagane w krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Wjeżdżając do tych państw należy mieć przy sobie jedynie ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znanej potocznie jako OC. Zielona Karta jest zatem niezbędna w przypadku, gdy celem podróży jest jedno z tych państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Wówczas stanowi ona dowód, że posiadacz pojazdu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a jej wyrobienie możliwe jest zarówno na terenie Polski, jak i po przekroczeniu jej granic. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze jest pewność, że ubezpieczyciel zdecyduje się wystawić Zieloną Kartę na wjazd do któregoś z tych państw, bowiem ma on możliwość wykreślenia pewnych krajów z zakresu swojej oferty. W tym celu najlepiej załatwić ją w multiagencji ubezpieczeniowej, która zasugeruje, gdzie się udać, aby zagwarantować sobie ochronę w danym miejscu.

Dlaczego zielona karta jest taka ważna?

Znaczenie posiadania Zielonej Karty jest ogromne, bowiem będzie ona pomocna w sytuacji powstania szkód w wyniku wypadku samochodowego z udziałem pojazdu mechanicznego, wyrządzonych osobom trzecim na terenie kraju nienależącego do Unii Europejskiej, uznającego tę polisę. Za największą jej zaletę można uznać to, że zakres odpowiedzialności jest identyczny, jak w przypadku normalnego ubezpieczenia OC – oznacza to, że całą odpowiedzialność za losowe zdarzenia bierze na siebie wydawca karty, a pieniądze niezbędne do pokrycia szkód wypłacane są z polisy.

Kiedy dojdzie do stłuczki lub wypadku i niemożliwe będzie rozwiązanie sprawy bez interwencji zakładu ubezpieczeniowego, posiadający Zieloną Kartę musi oderwać jej kopię i wręczyć poszkodowanemu, która z kolei upoważnia go do ubiegania się o odszkodowanie bezpośrednio od agencji, która wystawiła tę formę polisy.

Ważne jest też to, że aby nabyć Zieloną Kartę, nie trzeba spełniać zbytnio wygórowanych wymogów. Wystarczy, że taka osoba będzie posiadała samochód zarejestrowany na terenie Polski. Okres ważności jest wybierany indywidualnie, jednak nie może być on krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy. Najczęściej polisę w formie takiej karty wykupuje się na wakacyjne wyjazdy. Istnieje także możliwość odnowienia jej trwałości tuż po zakończeniu okresu zawartego w umowie, czyli po roku czasu.

Koszty zielonej karty

Podobnie jak w przypadku każdej innej polisy, wykupienie Zielonej Karty wiąże się z kosztami, które w porównaniu z typową formą OC mogą stać na różnych poziomach. Większość firm oferujących pakiety asekuracyjne na zagraniczne wyjazdy mają z góry ustalone ceny, ale z reguły istnieje możliwość skorzystania ze szczególnych promocji, przede wszystkich związanych z wykupieniem obowiązkowego OC – wówczas dokładając do tego Zieloną Kartę, miesięczna składka Zielona kartamoże być znacznie niższa, ewentualnie ochrona przed wypadkami w krajach nienależących do Unii Europejskiej może zostać dodana za darmo.

Ubezpieczyciele, którzy nie oferują zielonej karty za darmo, koszt nabycia tego rodzaju ochrony waha się w granicach 150 – 300zł miesięcznie za polisę. W każdym indywidualnym przypadku są one ustalana w oparciu o kilka czynników, między innymi pojemność silnika, czas planowanej podróży, a nawet kierunek wyjazdu.

 

Zielona karta a kwota odszkodowania

Kwota odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel, jest ustalana nie tylko zważając na zapisy umowne, ale przede wszystkim na podstawie przepisów kraju, w którym doszło do nieszczęśliwej stłuczki lub wypadku. Zielona Karta ma jednak to do siebie, że suma gwarancyjna w niej określona nie może być niższa niż 5 000 000 euro na każdego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie i 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia (kwoty muszą być zrównoważone w polskich złotych).

Może Ci się również spodoba