Co to są gwarancje ubezpieczeniowe?

Zdarzyło Ci się kiedyś, że firma z którą podpisałeś umowę, nie wywiązała się ze swoich obowiązków w terminie? Ok, tylko się droczę. Ciężko byłoby mi znaleźć osobę, która w takiej sytuacji nigdy się nie znalazła. Dzisiaj dowiesz się, czym są gwarancje ubezpieczeniowe. Postaram się wyjaśnić, w jaki sposób mogą one pomóc w uniknięciu tego typu nieprzyjemnych zdarzeń. Zastanowimy się również czy jest to usługa, z której warto korzystać.

 

Wakacyjny wyjazd, remont mieszkania, organizacja ogólnokrajowego wydarzenia. Wszystkie te zdarzenia nie mają zbyt wielu podobieństw. Poza jednym. Każde z nich może zakończyć się sukcesem albo totalną klapą.

 

A miało być tak pięknie

 

Zapewne znane Ci są przypadki firm budowlanych, które reklamują się jako skuteczne, czy odpowiedzialne, a w rzeczywistości przedłużają okres realizacji zamówienia w nieskończoność. Czy też takich, które roztaczają przed Tobą wizję wspaniałego projektu, przypominającego architektoniczne dzieło sztuki, jednak jego realizacja przypomina co najwyżej martwą naturę.

 

Podobne wizje można by przywoływać, powołując się na upadające biura podróży, zostawiające swoich klientów w środku obcego kraju bez jakiejkolwiek pomocy, czy agencje reklamowe, wywołujące skandal, zamiast zamierzonej akcji promocyjnej.

 

Formą zabezpieczenia przed powyższymi sytuacjami, będącą też swojego rodzaju rekompensatą za wyrządzone krzywdy, a nie wykonane zadanie jest właśnie gwarancja ubezpieczeniowa.

 

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

 

Jest to jedna z czynności ubezpieczeniowych, którą definiować należy jako pisemne zobowiązanie osoby gwarantującej (ubezpieczyciela, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty beneficjentowi (osobie, na którą gwarancja została wystawiona), określonej kwoty pieniężnej, na jego żądanie oraz oświadczenie, w przypadku gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań względem podmiotu (beneficjenta).

 

Ok, a teraz wersja, którą da się zrozumieć.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa to po prostu forma zabezpieczenia osoby korzystającej z usług określonej firmy, na wypadek niezrealizowania konkretnych założeń, zawartych w umowie.

 

Każda poważnie prosperująca firma, oferuje swoim klientom tego typu zapewnienie. Jest to jednocześnie rodzaj ewentualnej rekompensaty, czy też zwrotu części włożonego wkładu w przypadku niezrealizowania planu, bądź też w wyniku wypadków losowych. Za jej wypłacenie odpowiedzialny jest natomiast zakład ubezpieczeń, który to umożliwia taką usługę dzięki pozyskiwanym regularnie składkom.

 

Na tego typu gwarancje, można się najczęściej natknąć na rynku inwestycyjnym. Pozwalają one zachować stabilność przedsiębiorstwa, czy też jego sprawne prosperowanie.

 

Funkcjonują one również jako jedne z form „ochronnego płaszcza” dla klientów korzystających z biur podróży. Stanowią wtedy gwarant na wypadek niewypłacalności biura, jego niewłaściwego działania, czy konieczności pokrycia kosztów np. powrotu klientów do kraju.

 

Typy gwarancji ubezpieczeniowych

 

Żeby nie było tak łatwo, gwarancje ubezpieczeniowe dzielą się na sześć rodzajów. Każdy z nich dotyczy odmiennych kwestii, charakteryzuje się również różnym okresem realizacji.

 

  1. Gwarancja zapłaty wadium. Dotyczy sytuacji, w której inwestor wygrywając, dany przetarg odmawia podpisania umowy na podstawie warunków w niej określonych. Obowiązuje ona również w momencie, w którym do podpisania umowy nie dojdzie z jego winy. Czas funkcjonowania takiej gwarancji to maksymalnie sześć miesięcy.
  2. Gwarancja usunięcia wad i usterek. W tym przypadku sprawa jest raczej prosta. To zabezpieczenie gwarantujące usunięcie ewentualnych usterek, czy niedoskonałości, mogących wystąpić już po realizacji kontraktu. Okres realizacji liczy do 48 miesięcy.
  3. Gwarancja zwrotu zaliczki. Realizowana jest w okoliczności, w której inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki w ramach realizowanego projektu, ten jednak wykorzystuje pieniądze w sposób niezgodny z umową. W tym przypadku termin wynosi 18 miesięcy.
  4. Gwarancja należytego wykonania kontraktu. Za jej wniesienie odpowiada tym razem wykonawca. Stanowi ochronę w wypadku ewentualnych roszczeń ze strony inwestora, dotyczących niewłaściwej realizacji kontraktu. Gwarancja tego typu może również służyć, jako skuteczny zamiennik dla formy gotówkowej. Termin – 60 miesięcy.
  5. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych. Wystawiana jest na podmiot zobowiązany do zapłaty za konkretny towar, czy też usługę z odroczonym terminem zapłaty. O tego typu gwarancję może ubiegać się dostawca towarów. Okres realizacji w tym wypadku jest zależny od kontraktu.
  6. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane. Tyczy się podmiotu, który powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych. Gwarancja ta zapewnia o obowiązku zapłaty na ręce wykonawcy konkretnej stawki, w określonym terminie przez osobę zlecającą zadanie (najczęściej jest to inwestor). Okres realizacji liczy najczęściej 36 miesięcy.

 

Jak pozyskać pieniądze w ramach udzielonej gwarancji?

 

W przypadku, kiedy konkretna firma, bądź inwestor nie są wypłacalni, należy zgłosić się po zwrot kosztów do ubezpieczyciela. Można tego dokonać za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego. Po wypełnieniu określonych formularzy, zgłoszeń, oraz nadesłaniu kopii umowy, pozostaje nam tylko czekać na decyzję urzędu. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na zgłoszenie roszczeń mamy równy rok, tj. 365 dni od momentu zakończenia obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Czy warto korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

 

Są to z pewnością rozwiązania korzystne, zwłaszcza jeśli proponowane kwoty odszkodowania są wysokie. Jednak każdy system ma swoje wady. Gwarancje ubezpieczeniowe nie pokrywają najczęściej wszystkich kosztów, które ponosi osoba korzystająca z usługi, czy też ją zlecająca, a jedynie ich część. Najprościej ujmując, gwarancja tego typu nie zwróci nam zmarnowanego urlopu, czy kosztów związanych, chociażby z transportem. W ogólnym ujęciu warto jednak z tego typu rozwiązań korzystać. Gwarancje ubezpieczeniowe służą zwiększeniu wiarygodności firmy, stanowią zapewnienie w przypadku nieprzewidzianych wypadków, pozwalając nam tym samym spać spokojnie.

 

Może Ci się również spodoba