Tag: Cezary Kawecki

Zielona karta

Zielona karta czyli ubezpieczenie OC za granicą

Podróż samochodem do innego kraju zawsze wymaga większych przygotowań i większego skupienia, niż w przypadku poruszania się w granicach państwa. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, dokładne przeanalizowanie planowanej trasy czy...

Stopy procentowe w Polsce

Stopy procentowe w Polsce

Stopy procentowe w Polsce są narzędziem polityki monetarnej polskiego banku centralnego, których zadaniem jest regulowanie ilości pieniądza na polskim rynku. Ich wysokość określa Narodowy Bank Polski, wpływając tym samym na stopy procentowe rynku międzybankowego,...