Assistance medyczne – o co chodzi?

Przygody losowe są z reguły nieprzewidywalne, co za tym idzie przytrafiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Wypadki drogowe, zdarzenia w miejscu pracy czy nawet incydenty w miejscach publicznych zawsze niosą ze sobą skutek, który dość często odbija się niekorzystnie. Na taką ewentualność, należy być w miarę możliwości przygotowanym, a umożliwiają to instytucje, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowały szereg form zabezpieczeń.

Assistance jest związany z całodobową pomocą, która jest udzielana osobom ubezpieczonym, na wypadek kryzysowej sytuacji życiowej. Począwszy od stłuczek drogowych, które stały się codziennością poprzez fachową pomoc w przypadku domowej awarii, na wsparciu medycznym kończąc.

Jednym z rodzajów ubezpieczeń jest assistance medyczny, który w swej istocie gwarantuje natychmiastową pomoc w razie wystąpienia nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku. Jednak, czym tak naprawdę jest assistance medyczny? Jakie usługi wchodzą w skład tego ubezpieczenia?

Assistance medyczny jak sama nazwa wskazuje jest ubezpieczeniem mającym na celu, zapewnienie pomocy medycznej czy nawet technicznej w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Może być oferowane, jako produkt samodzielny, ale najczęściej stanowi ono uzupełnienie produktów finansowych takich jak rachunek osobisty bądź karta kredytowa czy nawet dopełnienie tradycyjnych ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny, a wsparcie po jego wykupieniu jest świadczone zarówno dla klienta jak i członków jego rodziny. Zakres świadczenia posiada stałą formę jednak agencje ubezpieczeniowe oferują różne warianty pakietów pomocowych, dopasowując go do danych grup docelowych. Usługi oferowane w ramach assistance są zależne od częstotliwości korzystania, zakresu terytorialnego oraz wysokości płaconej składki.

Osoby korzystające z assistance medycznego, w jego ramach mają możliwość korzystania z wielu usług. Do najczęściej oferowanych świadczeń w zakresie pakietów podstawowych należy pomoc medyczna, opiekuńcza oraz organizacyjna i informacyjna.

W skład pomocy medycznej wchodzą takie usługi jak, wizyta domowa bądź konsultacje zewnętrzne z lekarzem pierwszego kontaktu czy lekarzem specjalistą. W celu poprawy sprawności organizowane są także zabiegi rehabilitacyjne. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań laboratoryjnych jak i czynności ambulatoryjnych. Dodatkowo niektóre agencje udostępniają urządzenia monitorujące stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Pomoc opiekuńcza obejmuje między innymi, transport medyczny do szpitala oraz transport powrotny po procesie hospitalizacji, opiekę domową pielęgniarki czy nawet dostarczanie leków. Świadczenie informacyjne i organizacyjne zawiera ciągły dostęp do infolinii medycznej, dzięki której istnieje możliwość uzyskania informacji odnośnie placówek medycznych, telefonów do lekarzy czy rezerwacji wizyt u specjalistów.

W związku z rosnącą popularnością ubezpieczeń, agencje oraz banki mogą się poszczycić szeroką ofertą pakietów ochronnych. Często, aby dostosować taką usługę na potrzeby nabywcy, istnieje możliwość jej indywidualnej konfiguracji. Podczas wyboru odpowiedniej polisy należy zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia, które w pełni opisują zakres assistance medycznego i tym samym mogą przybliżyć do podjęcia właściwej decyzji.

 

 

Może Ci się również spodoba