Zajęcie konta bankowego. Kiedy i na jakich zasadach?

Sytuacja podczas której wypłata środków z naszego konta jest częściowo lub w pełni uniemożliwiona z pewnością nie należy do przyjemnych. Doskonale jednak wiadomo, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jednym z powodów występowania takich właśnie zdarzeń są zadłużenia. W wyniku niespłacania należnych zobowiązań względem określonych podmiotów może dojść do zajęcia konta bankowego.

W wyniku takiego zdarzenia bank na wiosek sądowego lub administracyjnego organu egzekucyjnego zobowiązany jest do zablokowania określonej sumy środków znajdujących się na koncie bankowym.

W jakich sytuacjach dochodzi do zajęcia konta bankowego

Jednym z głównym powodów w efekcie, których dochodzi do tego rodzaju egzekucji są zaległości finansowe w stosunku do określonych organów. Dłużnikami stajemy w chwili gdy np. uchylimy się od zapłacenia podatków, nie dokonamy zapłaty należnej raty kredytu hipotecznego, nie zapłacimy przysługujących alimentów lub po prostu nie uiścimy mandatu na kwotę 300 zł.

Dodatkowo zgodnie z Art.106a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe do blokady środków na kocie może dojść w sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pieniądze które znajdują się koncie bankowych pochodzą z przestępstwa lub mają z nim bezpośredni związek.

Kto może zająć konto bakowe

Zgodnie  z obowiązującymi przepisami określonymi w poszczególnych aktach prawnych prawo do zajęcia konta bankowego mają następujące podmioty: komornik, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Celna. To na ich wniosek bank zobowiązany jest do dokonania blokady wypłaty środków na koncie bankowym dłużnika.

Przebieg egzekucji

Podczas gdy określona jednostka domaga się spłaty należnych zobowiązań dochodzi do zajęcia rachunku bankowego. Dzieje się to w chwili gdy do banku wpływa stosowny wniosek, który upoważnia go do zablokowania określonych środków na koncie dłużnika. Pamiętajmy, że to nie bank zajmuje nam konto – on jest tylko podmiotem pośredniczącym. Zatem to nie bank może udzielić nam stosownych informacji wynikających z przyczyny zajęcia konta bankowego. Środki, które zostały zablokowane przeznaczone będą na spłatę zadłużenia oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych. Należy wiedzieć, że istnieje również tak zwana kwota wolna od zajęcia, która nie może zostać objętą blokadą.  Na koncie dłużnika, niezależnie od okoliczności musi pozostać kwota o wartości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Po jej wykorzystaniu wypłaty z rachunku mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za zgodą organu egzekucyjnego.

Sytuacja gdy dochodzi do zbiegu egzekucji

Tak zwany zbieg egzekucji  występuje w chwili gdy co najmniej dwa upoważnione organy prowadzą egzekucję w stosunku do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego. W takim przypadku bank musi zaniechać wypłaty należności aż do momentu rozstrzygnięcia, który zdecyduje na poczet którego organu należy wypłacić określoną należność.

Wyjątki

Istnieją dwa wyjątki, które nie zezwalają na wypłatę środków z zajętego konta dłużnika. Są to okoliczności, w których osoba ta ma zobowiązania alimentacyjne bądź jest zobligowana do wypłacenia pensji swoim pracownikom. W takim przypadkach niezbędne jest przedstawienie rzetelnych dowodów.

 

Pamiętajmy, że odblokowanie konta może nastąpić tylko  i wyłącznie w chwili, gdy określony organ, który przyczynił się do jego zablokowania złoży stosowny wniosek.

 

 

Może Ci się również spodoba