Jak poprawić scoring BIK?

Podczas gdy staramy się o kredyt hipoteczny, bank do którego właśnie w tym celu udajemy się ma za zadanie dokładnie przeanalizować  naszą wiarygodność kredytową. To między innymi na jej podstawie nasz wniosek będzie rozpatrywany. Bank podczas analizy opiera się przede wszystkim na rekomendacji BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Wszystko po to by dowiedzieć się czy jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami, co za tym idzie  czy po prostu będziemy w stanie spłacić dane zobowiązanie.

W ramach uzyskania odpowiednich informacji bank przesyła do Biura Informacji Kredytowej niezbędne dane kredytobiorcy. Dzięki temu BIK na podstawie określonych kryteriów ustala  tzw. scoring czyli analizę punktową. To dzięki niej bank jest w stanie określić czy dana osoba jest wiarygodna i  czy wniosek, który złożyła zostanie rozpatrzony pozytywnie. Co w sytuacji, gdy okaże się, że nie spełniamy wymaganych kryteriów punktowych? Jak zatem poprawić scoring BIK?

Punktacja

W ramach z góry określonej punktacji, BIK może przyznać nam od 192 do 279 punktów. Na ich  podstawie przyznawane są również  gwiazdki. Można ich mieć od jednej do aż do pięciu. Pamiętajmy, że czym wyższa ocena tym większa wiarygodność kredytowa. Poniżej przedstawiona została skala punktowa na podstawie, której przyznaje się gwiazdki.

192 – 279 punktów oznacza przyznanie 1 gwiazdki
280 – 367 punktów oznacza przyznanie 2 gwiazdek
368 – 455 punktów oznacza przyznanie 3 gwiazdek
456 – 543 punktów oznacza przyznanie 4 gwiazdek
544 – 631 punktów oznacza przyznanie 5 gwiazdek

Co wpływa na ilość gwiazdek?

Podczas ubiegania się o kredyt warto jest wiedzieć jakie aspekty mają wpływ na sumę naszych punktów generowanych przez BIK.
W nawiasach podana jest procentowa skala, w jakiej dane czynniki mają wpływ na ocenę punktową.

Pierwszą bardzo istotną rzeczą są terminy, w których spłacamy kredyty. Wiadomo, że najlepszą sytuacją będzie brak jakichkolwiek opóźnień z tym związanych. To z pewnością dopisze nam punkty. Jeśli jednak analiza wykaże, że zdarzało nam się nie dotrzymywać terminów spłat to sytuacja będzie odwrotna – nasze punkty spadną. Ich ilość oczywiście uzależniona jest od określonych przedziałów czasowych podczas, których zalegaliśmy z płatnościami. (76%)

 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest nasza aktywność kredytowa. Oznacza to, że pod uwagę brana będzie ilość kredytów, którą już udało nam się spłacić lub, które obecnie regulujemy.  W tej sytuacji z pewnością pozytywny wpływ na nasz scoring będzie miała informacja o terminowej spłacie uzyskanych wcześniej kredytów. (11%)

Trzecim z elementów jest wykorzystywanie przez nas limitów kredytowych. Mianowicie im częściej będzie nam się to zdarzało tym mniejszą wiarygodność kredytową uzyskamy. (8%)

Ostatnim już z głównych czynników jest informacja dotycząca częstotliwości w jakiej ubiegaliśmy się o uzyskanie kredytu. Wiadomo, że im więcej razy nasz wniosek kredytowy został odrzucony tym mniej punktów jesteśmy w stanie uzyskać. (5%)

Czego unikać, by nasz scoring BIK wypadł jak najlepiej

Pamiętamy, że myśląc o kredycie musimy starać się aby nasz scoring był jak najlepszy. Poniżej przedstawione zostało kilka wskazówek, z których warto skorzystać.

Ważne jest regularne spłacanie wszystkich zobowiązań kredytowych. Starajmy się nie dopuścić do jakichkolwiek opóźnień związanych z ich spłatą. Uważajmy na limity kredytowe, postarajmy się aby ich nie przekraczać.

Sytuacja, gdy nasz scoring BIK wymaga poprawy

Przyczyną odrzucenia naszego wniosku o kredyt może być zbyt mała ilość gwiazdek.  Jak zatem ją powiększyć? Co zrobić by nasz scoring BIK uległ poprawie?

1) Jeśli mamy jakieś zaległości ze spłatą wcześniejszych kredytów zacznijmy od uregulowania tych, których okres opóźnienia jest największy.
2) Powstrzymajmy się od zaciągania kilku kredytów jednocześnie (lub w niewielkim od siebie okresie czasowym).
3) W sytuacji gdy nie używamy karty kredytowej najlepiej będzie gdy całkowicie z niej zrezygnujemy.

Pamiętajmy, że istnieje możliwość aby samemu zamówić taki raport. Dzięki temu, bez udziału banku będziemy mogli sprawdzić ile punktów według BIK przypada każdemu z nas.

 

 

Może Ci się również spodoba