Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Decyzja o wyborze polisy na życie jest jednym z ważniejszych postanowień finansowych. Zobowiązanie odnośnie takiego ubezpieczenia jest zawierane na wiele lat, a w skali takiego okresu niesie ze sobą niemałe koszty. Polski rynek ubezpieczeń jest bardzo dobrze rozwinięty, a mnogość i elastyczność ofert umożliwia dopasowanie do wszelkich potrzeb klientów indywidualnych. Choć podjęcie takiej decyzji jest kłopotliwe i w pewnym stopniu czasochłonne nie należy się zniechęcać gdyż taka polisa gwarantuje zabezpieczenie finansowe w razie jakiegokolwiek wypadku. Ponadto może zdecydowanie ułatwić życie rodzinie, po stracie bliskiej osoby.

Wybór dobrej polisy, zależy w dużej mierze od sytuacji życiowej i tego, jaka forma ochrony ma zostać zapewniona. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku trzeba określić potrzeby oraz oczekiwania odnośnie ubezpieczyciela, a szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości finansowe. Podejmowanie decyzji tylko ze względu na niską cenę w praktyce może okazać się dużym błędem, gdyż pomimo dokonywania płatności ochrona nie zostanie zapewniona w czasie, gdy jest potrzebna.

Rodzaje ubezpieczeń.

Jak już zostało wspomniane, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele rodzajów polis na życie. Jednak wybór zależy tylko i wyłącznie od tego, jaka ochrona jest faktycznie potrzebna. Na rynku wyróżnia się trzy rodzaje takich ubezpieczeń, mianowicie polisy ochronne, inwestycyjne oraz ochronno-inwestycyjne. Warto więc zaznajomić się z ich głównymi funkcjami, a następnie dzięki analizie dobrać formę najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom.

Ubezpieczenie ochronne

Podstawowym, a zarazem najczęściej nabywanym jest ubezpieczenie ochronne. Przedmiotem ochrony polisy jest życie i zdrowie człowieka oraz jego rodziny bądź innych osób wskazanych w umowie. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia ochronnego następuje jedynie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej i tylko podczas obowiązywania polisy. Sumę zobowiązania otrzymuje osoba, którą wskazano wcześniej w umowie. Ubezpieczenia ochronne służą często, jako zabezpieczenie inwestycji bądź kredytu, w takiej formie wydają się być najkorzystniejsze. Polisy dzielą się na terminowe oraz bezterminowe. W pierwszym przypadku umowa zawierana jest na czas określony i dotyczy zakresu od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Świadczenie jest wypłacane w razie znacznego pogorszenia zdrowia, wypadku czy śmierci i obowiązuje w czasie trwania umowy. Natomiast ubezpieczenie bezterminowe jak sama nazwa wskazuje jest zawierane na czas nieokreślony, co więcej istnieje możliwość jej rozwiązania w dowolnym terminie.

Zarówno w ubezpieczeniu terminowym jak i bezterminowym wysokość składki zależna jest od kilku czynników. Mianowicie od wieku, stanu zdrowia, zawodu czy sumy ubezpieczenia. Częstotliwość jej opłacania jest z reguły dowolna, począwszy od regulowania co miesiąc, poprzez kwartał, na rocznym kończąc. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego, poszczególne towarzystwa określają wiek, do którego należy ową składkę opłacać. Mimo zaprzestania jej regulowania, osoba jest obejmowana ochroną.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Wariant takiego ubezpieczenia jest przeznaczony osobom, których preferencje są skierowane ku inwestycjom, a ochrona życia jest jedynie dodatkiem. Główną ideą ubezpieczenia inwestycyjnego jest oszczędzanie oraz pomnażanie zgromadzonych środków. Składki, których minimalną wysokość określa zakład ubezpieczeń są lokowane w fundusze kapitałowe. Suma ubezpieczenia, a tym samym ochrona życia ubezpieczonego zależą od wartości powiększonego kapitału. W przypadku jego śmierci wypłacana kwota jest zwiększona o procent, który ustala dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej waha się ono w granicach 5-20%. W momencie trwania polisy, istnieje również możliwość wypłaty części środków, której minimalną wysokość także ustala agencja.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne:

Polisy ochronno-oszczędnościowe to połączenie składające się wybranych własności dwóch produktów finansowych. Wariant ten pozwala na ochronę życia osoby ubezpieczonej, a także spełnia funkcję oszczędnościową. Składka na ubezpieczenie jest odpowiednio dzielona i wpłacana w odpowiedniej wysokości na dany cel, a jej faktyczna wartość jest ustalana przez zakład ubezpieczeniowy. Konstrukcja tej polisy jest bardzo elastyczna i daje możliwość regulowania zakresu ubezpieczenia ochronnego jak i wymiaru ubezpieczenia inwestycyjnego. Obecnie występuje kilka wariantów tej formy polisy, jednak najczęściej spotykanymi są ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia posagowe.

Polisy na życie i dożycie charakteryzują się tym, iż zawierane są na pewien ustalony okres, przeważnie do określonego wieku. Suma ubezpieczeniowa jest wypłacana tylko i wyłącznie w przypadku dożycia do wieku, który został określony w umowie oraz na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym przypominają w swej istocie klasyczne ubezpieczenia inwestycyjne, które wzbogacono o zalety polisy na życie. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia inwestycyjnego, składki lokowane są w fundusze kapitałowe z tą różnicą, że suma wypłacanego ubezpieczenia jest stała.

Ubezpieczenia posagowe są finansowym zabezpieczeniem dziecka w momencie wkraczania w dorosłe życie. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłacenia odpowiedniej sumy, gdy dziecko osiągnie wiek określony wcześniej w umowie, wtedy też kończy się okres trwania polisy. W przypadku śmierci rodzica/ów, obowiązek płacenia składek spada na zakład ubezpieczeniowy. Umowę o polisę zawiera rodzic, krewny bądź opiekun prawny. Wysokość wypłacanego świadczenia jest oczywiście zależna od wielkości płaconych składek.

Na co zwrócić uwagę?

Produkty ubezpieczeniowe to kwestia indywidualna, ponieważ osoba, która chce nabyć polisę musi dokładnie przeanalizować swoją sytuację i to jakiej faktycznie ochrony oczekuje. Na podstawie zakresu oraz sumy ubezpieczenia będzie ustalona wysokość składki, dlatego też poza potrzebami należy określić jaki zasób finansowy może być wykorzystany. Najważniejszą kwestią, odnoszącą się do każdego rodzaju ubezpieczeń jest czytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W tym dokumencie zawarte są wszelkie informacje odnośnie danej polisy, a dzięki nim można łatwo dociec, która oferta będzie najodpowiedniejsza.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Adam pisze:

    bardzo ciekawą ofertą jest ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. W szczególności wariant ubezpieczenia posagowego dzięki któremu każdy rodzic może zabezpieczyć swoje dziecko wkraczające w życie dorosłe.

  2. Konrad pisze:

    Wachlarz ubezpieczeń na tą chwile jest tak duży, że każdy dobierze coś dla siebie. Przypadki chodzą po ludziach dlatego uważam, że każdy powinien się ubezpieczyć na życie bo składki nie odstraszają . Warto też mieć na uwadze fakt, że w razie jakiegokolwiek wypadku nasi bliscy mogą otrzymać niemałą sumę. Wszystko zależy od ubezpieczenia