O czym należy pamiętać ubezpieczając mieszkanie?

Własne mieszkanie czy dom jest dla większości społeczeństwa marzeniem, którego spełnienie wymaga dużych starań oraz wielu wyrzeczeń. Przy jego zakupie zwraca się uwagę na realne koszty, powierzchnię oraz wiele innych aspektów związanych z położeniem nieruchomości. Jest to inwestycja perspektywiczna, w którą w związku z przystosowaniem do potrzeb należy włożyć sporą część gotówki. Często niespodziewane zdarzenia losowe, które w dużym stopniu odbijają się na właścicielach, mogą te wydatki znacznie powiększyć, dlatego też warto się przed nimi zabezpieczyć w odpowiednich instytucjach.
Obecnie polski rynek, charakteryzuje się pokaźną ilością jak i różnorodnością ubezpieczeń. Odmienne oczekiwania czy różne formy posiadanych nieruchomości wykształciły w tym sektorze dużą elastyczność i możliwość dopasowania odpowiedniej oferty. Jednak im więcej agencji ubezpieczeniowych tym większy wybór, co za tym idzie mnogość bogato wyposażonych pakietów ochronnych o niskiej cenie, nie zawsze idzie w parze z tym, co można otrzymać w razie potencjalnego zdarzenia. Wobec tego, aby odpowiednio dobrać formę i zakres ubezpieczenia należy podjąć kilka ważnych kroków.

Od jakich zdarzeń należy ubezpieczyć mieszkanie?

Najistotniejszym krokiem, przed wyborem polisy ubezpieczeniowej jest określenie zakresu ochrony mienia. Należy przeanalizować własne potrzeby oraz zastanowić się, przed jakim rodzajem szkody, mieszkanie ma zostać ubezpieczone. Najczęściej spotykane formy ochrony, umieszczane w ofertach instytucji odnoszą się do ubezpieczenia jednostek mieszkaniowych, ich wyposażenia bądź zabezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
W przypadku jednostek mieszkaniowych, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty wynikające z uszkodzenia czy nawet zniszczenia murów mieszkania. Owe kwestie spowodowane są najczęściej zdarzeniami losowymi, do których należą m.in.: powódź, pożar, silne opady gradu, huragan czy osuwanie się ziemi. Poza gwarancją wypłaty odszkodowania za szkody, agencja pokrywa również koszty usunięcia i zredukowania jej zasięgu. Dotyczy to także wyposażenia mieszkania (sprzętów RTV, AGD jak i mebli) oraz elementów stałych (ściany, okna, podłogi), do których dochodzi możliwość ubezpieczenia od włamań, kradzieży czy dewastacji. Ponadto, ochroną mogą być również objęte szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z naturalnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. W momencie, kiedy część sąsiedniego mieszkania zostanie zalana z powodu nagłej awarii, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie jej właścicielowi. Do tego należy wykupić dodatkową formę ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej), dzięki której teren posesji ubezpieczających się zostaje automatycznie objęty ochroną.

Zakres, a koszty ubezpieczenia.

Poza potencjalnymi zdarzeniami trzeba określić przedmiot ubezpieczenia, czyli to, co ma być faktycznie objęte ochroną. Najlepszym wyjściem w tej kwestii jest sporządzenie spisu majątkowego, który oprócz nazw obiektów będących w wyposażeniu mieszkania, posiada również jego szacunkową wartość. Przy szerokim pakiecie ochronnym należy poza wyceną murów mieszkaniowych, zwrócić uwagę na jego wyposażenie oraz wartość części wykończeniowych. Dzięki temu łatwiejsze będzie doprecyzowanie ogólnej sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, za którą będzie odpowiadał ubezpieczyciel w przypadku szkód czy zniszczeń. Jest to problem szczególnie istotny, zważywszy na częste zaniżanie, a czasami zawyżanie kwoty odtworzeniowej. W przypadku niższej składki ubezpieczeniowej, suma gwarantowanych przez towarzystwo środków może nie wystarczyć na pełne pokrycie odszkodowania. Natomiast, gdy na polisę płacona jest większa stawka tzw. nadubezpieczenie, nie zapewni ona wyższej rekompensaty niż oszacowana wartość mienia, na którym została wyrządzona szkoda.
Określając sumę ubezpieczenia, można wybrać jej rodzaj spośród kilku dostępnych na rynku, czyli odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa. Pierwsza z wartości odpowiada kosztom na przywrócenie mienia, do stanu początkowego, czyli odbudowy bądź remontu. Wartość rzeczywista jest odpowiednikiem powyższej, lecz zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego. Ostatnia jest hipotetyczną ceną danej nieruchomości, na aktualnym rynku mieszkaniowym.
Kolejnym krokiem jest ustalenie długości obowiązywania umowy. Najczęściej bywa tak, że im dłuższy okres jej trwania, tym mniejsza jest comiesięczna składka płacona na polisę. Elastyczność aktualnych warunków oferowanych w towarzystwach ubezpieczeniowych, pozwala na indywidualne określenie czasu jej trwania. Jednak podstawowym terminem, na jaki zabezpiecza się mieszkanie jest okres 12 miesięcy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ostatnim, a zarazem najistotniejszym krokiem jest OWU, czyli materiał zawierający ogólne warunki umowy. Dokument ten obejmuje wyżej wspomniane zagadnienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, zakresu jego trwania i sposobu ustalania wielkości szkody. Znajdują się w nim również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia jak i zasady wypłacania świadczeń. OWU można otrzymać od każdej firmy ubezpieczeniowej, a coraz częściej jest udostępniany na stronach internetowych agencji.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej.

Agencje ubezpieczeniowe na podstawie umów, mogą indywidualnie ustalać, w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność zostanie wyłączona. Jednak w większości towarzystw granice zobowiązania są określane bardzo podobnie. Z ochrony ubezpieczeniowej zwykle wyłączone zostają zdarzenia będące następstwem działań silnego mrozu, przenikania wód gruntowych, pleśni czy nagłych zmian napięcia w instalacjach elektrycznych. Odszkodowanie może nie zostać przyznane również za niedbałość ze strony ubezpieczonego jak i osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Marlena pisze:

    Warto ubezpieczyć mieszkanie od razu po jego zakupie. Pisze z doświadczenia bo u sąsiadki w bloku się paliło i strażacy gaszący pożar u niej przy okazji zalali i moje mieszkanie…

  2. Krystian pisze:

    Bo wszyscy myślą, że co to się może stać w ich mieszkaniu jak przecież uważają żeby nic sie nie stało, ale tak jak Pani napisała szkoda może być spowodowana nieostrożnością osoby trzeciej. Jak najbardziej warto ubezpieczać bo nigdy nie wiadomo co może się przytrafić