Przelew SWIFT i SEPA

W obecnym czasie przelewy bankowe są jedną z najbardziej popularnych, a zarazem najwygodniejszych metod dokonywania płatności bezgotówkowych. Głównym czynnikiem zwiększającym jego powszechność jest sprawność transakcji oraz funkcjonalność, ceniona zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorców. W wyniku postępującej integracji europejskiej, a także minimalizowania barier na rynkach międzynarodowych rozwinęła się możliwość przelewów w walutach obcych. Zwiększenie mobilności społeczeństwa i coraz częstsze wykorzystywanie sieci do dokonywania zakupów sprawiły, że przelewy transgraniczne stały się znaczącym środkiem do realizowania płatności.

Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie krajowe banki oferują możliwość wykonywania przelewów międzynarodowych. Instytucje świadczą kilka wariantów transferów pieniężnych. Różnią się one miejscem, a właściwie krajem, do którego przelew ma zostać wysłany. Obecnie rozróżnia się dwie opcje przelewu zagranicznego, mianowicie SEPA oraz SWIFT.

Czym jest SEPA?

Utworzenie wspólnej waluty łączącej kraje Unii Europejskiej przyczyniło się do wykształcenia obszaru, w którym realizowanie płatności w euro stało się dużo prostsze. Rozwiązaniem tym jest SEPA (ang. Single Euro Payments Area), czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro. Projekt ten opiera się na współpracy systemów bankowych w całej Unii Europejskiej, na wspólnych zasadach. Innymi słowy, każdą z instytucji obowiązują jednolite sposoby wykonywania płatności i koszty ich realizacji, a także jednakowe terminy. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie oraz przyśpieszenie dokonywania transakcji w oparciu o pełne bezpieczeństwo.

Przelew europejski powinien być dokonywany w euro, natomiast konto konsumenta może być prowadzone w obcej walucie jak i w tzw. złotówkach. Najważniejsze jest to, aby rachunek bankowy zlecającego przelew oraz bank odbiorcy znajdował się w sferze działalności SEPA, czyli w krajach członkowskich UE, a także innych państw Europy: Islandii, Lichtenstein, Monako, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Mimo, że zlecenie przelewu zagranicznego nie różni się znacząco od krajowego, aby go wykonać należy spełnić dwa wymogi. Obszar SEPA jest objęty specjalnymi numerami, mianowicie IBAN oraz BIC. Otrzymuje się je od osoby, na rzecz której przelew ma być zrealizowany. Numer IBAN, czyli międzynarodowy numer rachunku bankowego, jest zwyczajnym numerem rachunku odbiorcy. Zlecając przelew zagraniczny trzeba podać wyżej wymieniony numer, poprzedzając go literami kraju, w którym znajduje się konto. Kolejnym warunkiem jest podanie kodu BIC, innymi słowy identyfikatora banku odbiorcy składającego się z kombinacji ośmiu bądź jedenastu znaków alfanumerycznych.

Polecenia przelewów między instytucjami należącymi do tego obszaru są bezpłatne tylko w kilku bankach. Opłata za transfer jest zależna oczywiście od danej placówki, a kwoty takich przelewów wahają się od 5 do nawet 20 zł za jednorazowy przelew. Koszty takiej płatności są najczęściej dzielone między zleceniodawcę, a odbiorcę. Niestety przelew SEPA nie posiada opcji przelewu ekspresowego, jednak czas dostarczenia środków wynosi około 1 dnia roboczego.

Międzynarodowy standard-SWIFT

Wyżej opisany wariant przelewu zagranicznego mimo wielu zalet, posiada również wady. Mianowicie ograniczenie geograficzne do obszaru Europy oraz przekazu gotówki w odpowiadającej jej krajom walucie, czyli euro. W przypadku, gdy środki mają zostać przekazane na konto poza krajami UE, z pomocą przychodzi SWIFT.  SWIFT, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, jest kolejnym narzędziem do realizacji przelewów międzybankowych z tą różnicą, że obejmuje dowolne kraje na świecie. System ten realizując przelewy walutowe opiera się na korespondentach tj. bankach pośredniczących, których liczba sięga ponad 8 tysięcy. SWIFT poza bankami obejmuje również inne instytucje finansowe m.in. domy maklerskie czy giełdy. Ten wariant przelewu poza strefą działalności, od SEPA różni się znacznie i praktycznie rzecz biorąc wypada mniej korzystnie.

Z uwagi na zlecenia przelewów, które są realizowane poprzez pośredników czas jego wykonania zdecydowanie wzrasta. W zależności od miejsca, do którego przelew ma zostać wysłany, liczba takich korespondentów może być zwielokrotniona, co oczywiście odbija się na terminie dostarczenia środków, a najczęściej trwa on około 3-4 dni. Jednak, aby zlecenia bezgotówkowe docierały w miarę szybkim czasie system ten wygenerował dwie ekspresowe opcje przelewów. Mianowicie SWIFT Tomnext, dzięki której odbiorca otrzyma środki w kolejnym dniu roboczym oraz SWIFT Overnight, za którego sprawą przelew zostanie wykonany tego samego dnia. Krótszy czas przelewu wiąże się z większymi kosztami, te zaś zaczynają się od około 9 zł, przy czym mogą sięgać nawet 250 zł. Cena transakcji jest oczywiście uzależniona od banku, w którym przelew jest dokonywany.

Kolejną różnicą w systemie SWIFT są opłaty i prowizje, a te ze względu na obszar działalności stowarzyszenia są znacząco wyższe. Wyżej wspomniane instytucje, które pośredniczą w transferze środków, pobierają wedle wewnętrznego regulaminu prowizję od każdej transakcji. Nie jest wiadomo jakie koszty są faktycznie generowane, wiadomym jest jednak, w jaki sposób można takie opłaty rozliczyć. Pierwszym wariantem jest SHA (ang. shared), przy którym wydatki na pośredników są opłacane przez odbiorcę, a zleceniobiorca pokrywa koszty realizacji przez swój bank. Kolejną opcją jest BEN (ang. beneficiary), gdzie całość kosztów regulowana jest przez beneficjenta, czyli odbiorcę przelewu. Ostatnia możliwość, a zatem OUR jest odwrotna do powyższej, przy czym wszelkie należności spoczywają na barkach nadawcy przelewu. Przy wariantach BEN oraz SHA, odbiorca finalnie otrzyma przelew, pomniejszony wcześniej o koszty transakcji.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Piotr pisze:

    cieszy mnie fakt że opłata przelewem SEPA jest znormalizowana dla każdego w Europie co uważam za duży plus.

  2. Sławek pisze:

    Ja z kolei korzystam z przelewów SWIFT i musze przyznać, że termin przelewu 3-4 dni to i tak bardzo szybko w momencie kiedy pieniądze wysyłane są na drugi koniec świata .