Funkcje i zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest Komisja Nadzoru Finansowego . Otóż jest to administracyjny organ państwowy powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorowaniu rynku finansowego w Polsce .Nadzór nad funkcjonowaniem instytucji sprawuje premier .Siedziba urzędu znajduje się na ulicy Plac Powstańców 1 w Warszawie . Najogólniej mówiąc KNF jest instytucją nadzorującą funkcjonowanie odpowiednich aparatów finansowych .Do nich należą między innymi :branża emerytalna ,bankowa ,ubezpieczeniowa , rynki finansowe ; instytucje zarządzające funduszami inwestycyjnymi (TFI) ,kredytowe etc.

Komisja Nadzoru finansowego sprawuje bardzo ważne zadania oraz funkcje .Nadzoruje czy instytucje finansowe funkcjonują oraz działają zgodnie z przepisami prawa .Podejmuje działania służące rozwojowi i prestiżowi rynków finansowych. Przygotowuje rzetelne bezpłatne opracowania ,seminaria w celu nauczania ludzi jak funkcjonują rynki finansowe. Oczywiście te opracowania możecie znaleźć łatwo na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. A wiedzieliście o tym ,że KNF przeprowadza „elitarne” egzaminy państwowe ?

Nie chcę was dłużej trzymać w niepewności i napięciu; otóż są to pisemne egzaminy trzy etapowe  po których ,jeśli uda wam się zdać; możecie otrzymać prestiżową licencję doradcy inwestycyjnego bądź licencje maklera papierów wartościowych albo aktuariusza w zależności od wybranej specjalizacji.  .By przystąpić do takiego egzaminu wystarczy mieć zdaną maturę .

Nadrzędnym celem KNF’u było zintegrowanie wszystkich organów finansowych by działały lepiej, wydajniej niż w poprzednim systemie (Przed powstaniem Komisji Nadzoru Finansowego)  .Ponadto instytucja ma na celu bezpieczeństwo , stabilność finansów oraz zaufanie ze strony inwestorów by bez strachu lokowali swój kapitał na naszym rynku. Oczywiście Komisji Nadzoru Finansowego nie uda się zapanować nad całą sytuacją gospodarczą w przypadku gwałtownych spadków na polskich „parkietach”. Bo to nie jej funkcja ani zadanie ,aczkolwiek instytucja ta wprowadza dużą stabilność oraz bezpieczeństwo w finansach publicznych.

„Trudne decyzje”

Komisja Nadzoru Finansowego na początku 2016 roku ogłosiła upadłość SKOK’u Kujawiak (Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa). Co doprowadziło do upadku jednej z placówek Kasy Krajowej ?

Wydaje się oczywiste ,że przyczyną upadku tej placówki leży w niewłaściwym zarządzaniu tego SKOK’u jak i całą polityką decyzyjną . Sprawa była naprawdę bardzo poważna już w czerwcu ubiegłego roku ,natomiast SKOK Kujawiak nic nie zrobił by zrestrukturyzować placówkę w sposobie funkcjonowania kiedy to już pojawiały się kłopoty finansowe w 2012 r.

 Kiedy to SKOK Kujawiak był objęty zarządem komisarycznym KNF -nastąpiły rozpaczliwe próby ratowania „tonącego okrętu” .Ratunkiem miało być przejęcie placówki przez SKOK bądź przez banki .Nikt nie podjął się przejęcia z oczywistego powodu –niewypłacalność SKOK’u Kujawiak sięgała 43 % na minusie. Jednym słowem sytuacja finansowa była katastrofalna. KNF mogło wcześniej zareagować na wzmianki o kłopotach. Być może sytuację dałoby się uratować .Ale to już są zwykłe spekulacje .Być może gdyby powstał skuteczny „system wczesnego ostrzegania” na tego typu sytuacje –można by było uniknąć tego typu upadków oraz podejmować wcześniej  trudne decyzje odnośnie funkcjonowania danych placówek .

Szczęście w nieszczęściu funkcjonuje BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) który to wypłaca gwarantowane środki do 100 000 € w ciągu 20 dni osobom które zdeponowały swoje środki w „nieszczęsnych” placówkach .

Jakie są korzyści dla nas zwykłych obywateli z funkcjonowania knf ?

Korzyścią na pewno jest to ,że możecie dowiedzieć się na oficjalnej stronie Komisji Nadzoru Finansowego które placówki bankowe są zaufane i nadzorowane. Macie wtedy pewność ,że ulokowane bądź pożyczone przez was środki finansowe pochodzą z bezpiecznego źródła.

Jeśli interesuje was tematyka finansów to możecie skorzystać z bezpłatnej edukacji dzięki której poszerzycie swoją inteligencję finansową ,co przełoży się na to ,że będziecie podejmować lepsze decyzje w zakresie finansów.

KNF podejmuje działania w zakresie rozwijania sektora placówek finansowych by były prestiżowe oraz lepiej prosperujące .Przez co wzrasta poziom zaufania obywateli do lokowania pieniędzy na przykład na lokatach bankowych bądź do inwestowania w instrumenty finansowe oferowane przez banki .

KNF zajmuje się także wszelką weryfikacją potencjalnych przestępstw w sektorach finansowych i na podstawie tych informacji tworzy listę firm na które są nałożone ostrzeżenia przez komisję. Lista ta znajduje się również na stronie internetowej.

W skład komisji nadzoru finansowego wchodzi:

  • Przewodniczący
  • Dwóch zastępców
  • Czterech członków

Może Ci się również spodoba