Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

Jesteś niezadowolony z decyzji swojego ubezpieczyciela? Twoje odszkodowanie nie jest zadowalające, dużo niższe niż się spodziewałeś? Nie wiesz, jak zareagować na tak niesprawiedliwą decyzję, dotyczącą wyrządzonej Tobie szkody? Istnieje możliwość odwołania od opinii firmy ubezpieczeniowej. Jak napisać takie odwołanie, w jakie miejsce należy je złożyć, na co przede wszystkim musimy zwrócić uwagę?

 

Zazwyczaj boimy się mieć własne zdanie. Dokumenty, wnioski, wszelkiego rodzaju formalności nas po prostu przerażają. W przypadku takiej sytuacji, jak błędna decyzja ubezpieczyciela, większość z nas nie reaguje i akceptuje takie odszkodowanie za szkody, jakie zostało nam wyliczone. Niektórzy z nas nie mają świadomości, że złożyć odwołanie może każdy.

 

Odwołanie od decyzji- kiedy możemy podważyć opinię ubezpieczyciela?

Firmy ubezpieczeniowe w pismach informują nas, o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń. Należy to do ich obowiązków, ponieważ zobowiązuje ich do tego ustawa, która dotyczy działalności ubezpieczeniowej. Jeżeli nie akceptujemy stanowiska firmy, bez problemu możemy się odwołać do zarządu firmy. Pamiętaj, że nawet jeśli Twój ubezpieczyciel nie poinformuję Ciebie o możliwości odwołania, Ty, bez względu na to, zawsze masz prawo do odwołania.

 

Czas, przeznaczony na złożenie odwołania.

Większość z nas myśli, że termin na złożenie odwołania jest bardzo krótki, dlatego zazwyczaj rezygnujemy z takiej decyzji. Termin natomiast jest taki sam, jak termin przedawnienia roszczeń. Termin ten, pozwala nam na zgłoszenie roszczenia a także jednocześnie polemizowania z ubezpieczycielem, na temat wysokości naszego odszkodowania. Najczęściej są to trzy lata, jednak w przypadku roszczeń o ubezpieczenie OC, istnieją dwa wyjątki:

  1. Roszczenie dotyczące naprawy szkody, która została wyrządzona niedozwolonym czynem- w takiej sytuacji, ulega przedawnieniu po upływie trzech lat, oczywiście od momentu, kiedy zostaliśmy poinformowani o szkodzie a także o osobie, która ma obowiązek naprawić wszelkie zniszczenia. Musimy wiedzieć, że termin ten nie powinien być dłuższy niż dziesięć lat.
  2. Szkoda wynikająca ze zbrodni lub występku- w takim przypadku natomiast, roszczenie przedawnia się po upływie dwudziestu lat, od chwili popełnionego przestępstwa. Nie jest istotne, kiedy osoba poszkodowana dowie się o szkodzie i o osobie, która tą szkodę ma naprawić.

 

Zastanawiacie się pewnie, na czym polega czyn niedozwolony? Jest to między innymi, każde działanie, któro skutkuje krzywdą drugiego człowieka. Czyn ten nie musi być zawiniony. Natomiast zbrodnię i występek zaliczany jest już do przestępstw.

Zastanawiając się nad czasem jaki jest nam przeznaczony na złożenie odwołania, najlepiej preferować zasadę: Im wcześniej tym lepiej. Najlepiej złożyć odwołanie jak najszybciej, ponieważ wraz z upływem czasu, zweryfikowanie całej sytuacji będzie trudne.

 

A co z formą odwołania?…

Pamiętajmy o tym, że odwołanie powinno mieć formę pisemną. Nie idźmy na łatwiznę, ponieważ później mogą wyniknąć z tego problemy. Odwołanie należy później zanieść do zarządu firmy ubezpieczeniowej. Nasze pismo trafia do odpowiedniego działu, zajmującego się właśnie odwołaniami. Następnie pismo zostaje przeanalizowane. Najważniejsze jest to, aby mieć mocne argumenty na to, że ubezpieczyciel nie ma racji.         W takiej sytuacji, możemy liczyć na zmianę decyzji. W piśmie musisz zaznaczyć numer szkody oraz konkretną decyzje likwidatora. Pozwoli to na krótsze rozpatrzenie naszego odwołania. Najlepszy rozwiązanie jest wysłanie naszego odwołania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Daje to nam gwarancję, że ubezpieczyciel odbierze list.

 

W odwołaniu należy napisać…

Jak już wspominałam wcześniej, najważniejsze jest zawarcie jak najwięcej argumentów, które potwierdzą błędną opinię ubezpieczyciela. Argumenty te, musimy udokumentować. Powinno to być dokumenty, które będą w stanie zmienić zdanie ubezpieczyciela. W odwołaniu powinny być zawarte również nasze konkretne oczekiwania od ubezpieczyciela. Warto, przed napisaniem pisma, zwrócić uwagę w Internecie na wyroki sądowe, które dotyczyły podobnych sytuacji. Możemy się na nie powołać. Podczas pisania odwołania pamiętaj o kulturze i opanowaniu, a także o faktach.

 

Odpowiedź na Twoje odwołanie może trwać…

Sprawy dotyczące odwołania reguluje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z tymi zasadami, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na odpowiedź. Jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana będzie za zasadną, a wymagania będą musiały być spełnione.                   W uzasadnionych przypadkach, ubezpieczyciel może mieć 60 dni na odpowiedź, jednak firma musi tę zwłokę uzasadnić.

Podczas gdy ubezpieczyciel nadal podtrzymuje swoją decyzję, a my nadal nie jesteśmy przekonani co do wysokości odszkodowania, możemy złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub załatwić to w sądzie polubownym.

Patrycja Skubisz

 

Może Ci się również spodoba