Nadpłata kredytu hipotecznego

Czy opłaca się spłacać kredyt wcześniej? Niestety nie ma na to pytanie jednoznaczniej odpowiedzi i jest ona uzależniona w od warunków umowy kredytowej i od tego, ile czasu upłynęło od otrzymania kredytu.

 

Skąd pomysł na nadpłatę?

 

Wielu kredytobiorców w pewnym momencie swojego życia staje przed dylematem. Pojawiające się nadwyżki finansowe w gospodarstwie domowym można przeznaczyć na spłatę kredytu, który dla niektórych osób jest poważnym obciążeniem finansowym oraz psychicznym, ale z drugiej strony zgromadzone oszczędności przydają się w bieżących sprawach. Pozbycie się ich pozbawia zabezpieczenia w kryzysowej sytuacji, ogranicza elastyczność w aktualnych wydatkach. Pewne osoby wolą również inwestować swoje oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych.

 

Decyzja o spłacie kredytu zależy od tego, czy kredytobiorca chce szybciej pozbyć się ciążącego na nim zobowiązania, czy woli posiadać środki, którymi może dysponować według własnych potrzeb. Jeżeli odsunięcie dyskomfortu wywołanego posiadaniem kredytu jest priorytetową sprawą, decyzja jest oczywista – jak najszybsza spłata. Jeśli jednak życie z kredytem nie sprawia problemu, warto rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw wcześniejszej spłacie.

 

Nadpłacanie kredytu hipotecznego może przynieść spore korzyści, ale w dużej mierze zależy to od warunków umowy kredytowej i czasu po jakim nastąpi nadpłata. Jest to także kwestia sporna w przypadku osób chcących inwestować swoje oszczędności, ponieważ może okazać się, że korzyści ze wcześniejszej spłaty będą niższe od zysków możliwych do osiągnięcia na lokatach.

 

Jak banki chronią się przed nadpłatą

 

Odsetki naliczane są od wartości pożyczonego kapitału. Jeżeli dokona się wcześniejszej, wpłaty, kapitał zmniejszy się, a razem z nim odsetki do zapłacenia. Dla kredytobiorcy jest to korzystna sytuacja, jednak nie dla banku, ponieważ źródłem jego zarobków są właśnie odsetki i zależy mu, aby były jak największe. Co prawda nadpłata rat kredytu możliwa jest przez cały okres kredytowania – od chwili zaciągnięcia aż do całkowitego spłacenia – ale w pierwszych latach (najczęściej są to 2 do 5 lat od wzięcia kredytu) banki pozwalają na spłatę tylko części zobowiązania bez ponoszenia kosztów. Może to być np. 30% całej sumy, a po dokonaniu większej spłaty pobierają prowizję w wysokości 1-2% wysokości kredytu, aby zniechęcić do wcześniejszego uregulowania zobowiązań. Po upływie tego terminu zwykle pobierają znacznie mniejszą opłatę.

 

Nadpłata najbardziej opłacalna jest po upływie terminu, w którym naliczana jest prowizja i w praktyce jest to piąty lub szósty rok od zaciągnięcia kredytu. Posiadane oszczędności warto umieścić np. na lokacie i zaczekać właśnie do tego momentu.

 

Trzy sposoby wcześniejszej spłaty kredytu

 

Spłata może zostać dokonana na różne sposoby. Poniżej znajdują trzy przykładowe metody nadpłacania kredytu.

 

Pierwsza z nich to dokonanie dużej, jednorazowej wpłaty. Spowoduje ona obniżenie pożyczonego kapitału, od którego obliczane są odsetki. Bank, nie skracając okresu kredytowania, przeliczy wysokość naszych rat (mniejszy kapitał to mniejsze odsetki, a co za tym idzie mniejsza rata). Duża, jednorazowa wpłata powoduje zatem obniżenie rat kredytu i odciąża nasz budżet domowy.

 

Drugi wariant, to również wpłata dużej wysokości, jednak zamiast obniżać wysokość miesięcznych rat, prosimy bank o skrócenie okresu kredytowania.

 

Trzecia możliwość, to systematyczne nadpłaty. Jeśli stwierdzimy, że posiadamy tyle pieniędzy, że jesteśmy w stanie nadpłacać raty co miesiąc, można zwrócić się do banku z wnioskiem o zwiększenie ich wysokości przy jednoczesnym skróceniu okresu kredytowania. Wiąże się to niestety z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy, za który bank może zażądać opłatę wynoszącą nawet 200zł. Zmiana wysokości rat i czasu spłaty to zmiany warunków kredytu, które wymagają ponownej analizy zdolności kredytowej, dlatego ta opcja nie należy do najłatwiejszych.

 

Wady i zalety nadpłaty

 

Największymi korzyściami płynącymi ze nadpłacania kredytu są:

– obniżenie kosztów kredytu, pod warunkiem, że będzie to obniżenie bardziej korzystne niż zyski z zainwestowania posiadanych środków (zamiast dokonania nadpłaty),

– zmniejszenie raty kredytu, co znacznie odciąża budżet gospodarstwa domowego,

– skrócenie okresu kredytowania,

– dla niektórych osób pozbycie się kredytu lub zmniejszenie miesięcznych zobowiązań znacznie poprawia komfort psychiczny.

 

Negatywną stroną dokonywania nadpłaty, to:

– wysokie prowizje w pierwszych latach kredytowania,

– przy zmianie wysokości rat i skracaniu czasu spłaty wymagane badanie zdolności kredytowej oraz wysoka opłata za aneks do umowy,

– pozbywanie się gotówki, która może przydać się na inne cele lub w nagłych potrzebach,

– korzyści z nadpłaty są z reguły niższe niż w przypadku inwestycji.

Może Ci się również spodoba