Magdalena Pełka – Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Moment, w którym dowiadujemy się o otrzymaniu spadku często kojarzy nam się z czymś pozytywnym. W spadku możemy otrzymać np. aktywa pieniężne, dom, samochód a nawet jakąś posiadłość. Rzeczywistość jest jednak trochę inna  gdyż zamiast ‘fortuny’ na nasze barki mogą spaść również  długi, o których istnieniu mogliśmy  nawet nie zdawać sobie sprawy. Taka sytuacja wiąże się  z ogromnym rozczarowaniem  oraz kłopotami, które mogą się za tym kryć. Co robić w takiej sytuacji, jak tego uniknąć?

Jeszcze kilka miesięcy sytuacja związana z dziedziczeniem wyglądała zupełnie inaczej niż jest to w tej chwili. Jeśli spadkobierca w ciągu  6 miesięcy od momentu gdy dowiedział się o tytule swojego powołania nie złożył stosownego oświadczenia to majątek przekazany w spadku dziedziczył wprost. Oznacza to, że wraz z nim przejmował również wszystkie długi zmarłego. Często były to np. nieuregulowane płatności dotyczące między innymi rachunków jak i również zaciągnięte pożyczki w banku. Spadkobiercy często nie mieli pojęcia o długach, za które przyjdzie im potem zapłacić z własnej kieszeni.

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Z dniem 18 października 2015 roku w życie weszły nowe przepisy, które w znacznym stopniu pozwolą ochronić ewentualnych spadkobierców przed spłatą długów zaciągniętych przez zmarłych krewnych.  Dzięki zmianie w przepisach, w przypadku dziedziczenia jakichkolwiek długów jesteśmy zobowiązani jedynie do spłaty ich w kwocie nie przekraczającej wysokości przejętego majątku.

  1. Jan Kowalski odziedziczył spadek po zmarłej babci w wysokości 50 tysięcy. Jakiś czas później okazało się, że tuż przed śmiercią kobieta zapożyczyła się w banku. Kwota zadłużenia wynosiła 65 tysięcy. W takiej sytuacji Jan Kowalski zobowiązany jest do spłaty zadłużenia jedynie w wysokości 50 tysięcy gdyż tyle wynosiły odziedziczone po zmarłej aktywa.

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza musimy również wiedzieć, że zobowiązuje nas to do sporządzenia tak zwanego wykazu inwentarza. Zgodnie z nowymi przepisami możemy zrobić to samodzielnie lub skorzystać z pomocy komornika. Wybór drugiej opcji z pewnością wiązał się będzie z dodatkowymi kosztami, które mogą wynieść nawet kilka tysięcy złoty. Przygotowany wykaz należy złożyć w sądzie lub u notariusza.

Odrzucenie spadku

W sytuacji gdy z różnych przyczyn zdecydujemy się na odrzucenie spadku musimy w ciągu  6 miesięcy złożyć stosowne oświadczenie. Taka sytuacja spowoduje, że zostaniemy wykluczeni z grona osób dziedziczących. W ten sposób nie będzie przysługiwał nam żaden majątek ani długi, w przypadku ich wystąpienia. Problem jednak sam nie zniknie gdyż w momencie naszej my rezygnacji z jego przyjęcia udział dziedziczenia przechodzi na kolejnych krewnych. Gdy mamy dzieci to z pewnością one będą tymi następcami. Jeżeli nie są pełnoletni to my jako pełnoprawni opiekunowie w ich imieniu możemy dokonać odrzucenia spadku. Zdołamy to uczynić tylko i wyłącznie za odpowiednim zezwoleniem sądu rodzinnego. Pamiętajmy jednak, że na nich sprawa się nie kończy. W razie jakichkolwiek długów dziedziczyć będą je kolejne pokolenia np. nasze wnuki, które później nie koniecznie mogą zdawać sobie z nich sprawę.

By nie zrzucać problemu na barki kolejnych pokoleń najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie spadku. Tym bardziej, że obecnie nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Kwota zadłużenia, którą przyjdzie nam spłacać nie może przecież przewyższać odziedziczonej sumy środków.

Dzięki nowym przepisom każdy z nas może uniknąć niespodziewanego i często nawet nieświadomego dziedziczenia długów po naszych przodkach. Sytuacja ta jest bardzo korzysta dla nas gdyż jeszcze niedawno w wyniku braku odpowiedniej wiedzy w prosty sposób mogliśmy wpaść w zadłużenie, za które zobowiązani byliśmy odpowiadać własnym majątkiem.
 

Może Ci się również spodoba