Brak zdolności kredytowej

Brak zdolności kredytowej? Co robić, gdy bank nie chce zgodzić się na pożądaną sumę i oferuje niższą, albo w ogóle odmawia udzielenia kredytu? Czym jest zdolność kredytowa i jak poprawić swój wizerunek w oczach banku, aby otrzymać kredyt?

 

Posiadanie zdolności kredytowej oznacza, że będziemy w stanie spłacić w przyszłości całe zaciągnięte zobowiązanie wraz z naliczonymi odsetkami. Każda rata, zgodnie z zawartą umową, będzie regulowana terminowo i w uzgodnionej wysokości. Według polskiego prawa bankowego nie można otrzymać kredytu, jeśli nie posiada się zdolności kredytowej.

 

Banki oceniają ryzyko związanie z klientem

 

Osoba ubiegająca się o kredyt w banku, zostaje poproszona o przedstawienie zestawu informacji i potwierdzających je dokumentów, na podstawie których bank oblicza wskaźnik zdolności kredytowej. Jest to nic innego, jak ocena ryzyka, czy dana osoba będzie sprawiała problemy w regularnej, terminowej spłacie zobowiązania lub w najgorszym przypadku nie spłaci go w ogóle narażając bank na straty. Na taką ocenę składa się zespół różnorodnych czynników, które dzięki specjalnemu algorytmowi pozwalają obliczyć współczynnik zdolności kredytowej, a więc ryzyko związane z konkretnym kredytobiorcą.

 

Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

 

Oceniając zdolność kredytową swoich klientów, każdy z banków stosuje własne algorytmy i parametry, a także przypisuje dobranym przez siebie kryteriom różne wagi. Analizując wnioski banki zwracają uwagę na:

 

Osiągane dochody. Mogą to być również łączne dochody osiągane w gospodarstwie domowym, czyli suma zarobków obu małżonków. Dla banku liczy się nie tylko wysokość dochodów, ale także źródła, z jakich pochodzą. Pod względem zdolności do spłacania kredytu znacznie lepiej postrzegane są osoby zatrudnione na stałą umowę w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie, niż ktoś, kto pracuje dorywczo na umowę zlecenie w małej firmie.

 

Znaczenie dla banku mają także miesięczne koszty gospodarstwa domowego. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie wydatki związane z prowadzeniem domu i utrzymaniem rodziny. Same dochody nie mówią zbyt wiele o tym, czy stać nas na comiesięczną spłatę rat kredytu. Dopiero po odjęciu comiesięcznych wydatków, takich jak czynsz, rachunki za media, koszty utrzymania samochodów, zakup żywności i podstawowych środków do życia, pozostaje wolna część dochodów, którą można przeznaczyć na spłatę kredytu. Jednak banki nie zakładają, że będziemy chcieli przeznaczać całą tę kwotę na regulowanie odsetek, pozostając bez żadnych wolnych środków. Z tego względu dla kredytodawcy ważne jest, aby również wolna część dochodów była odpowiednio wysoka.

 

Przy zaciąganiu kredytu ilość członków rodziny ma znaczenie. Po pierwsze, dużo łatwiej jest spłacić kredyt wspólnie z małżonkiem, gdyż osiągane dochody sumują się. Po drugie, każde dziecko niesie ze sobą znaczne koszty, co wpłynie negatywnie na zdolność kredytową. Z kolei rodziny wielopokoleniowe traktowane są bardziej przychylnie przez kredytodawców, ponieważ znajduje się w nich więcej pracujących osób, które dodatkowo mogą zechcieć poręczyć kredyt swoim własnym majątkiem. Bank bierze też pod uwagę inne cechy, takie jak wiek kredytobiorców i ich wykształcenie.

 

Bardzo istotnymi czynnikami decydującymi o otrzymaniu przez nas kredytu są jego wysokość, czas w jakim chcemy go spłacić, typ raty (stała lub malejąca) oraz nasze wcześniejsze doświadczenia z kredytami. Banki sprawdzają historię zaciągania kredytów i innych zobowiązań, dzięki czemu zdobywają informacje o regularności spłat, sum pożyczanych pieniędzy i wyrabiają na tej podstawie opinie o przyszłym kredytobiorcy. Nie tylko historia przeszłych zobowiązań wpływa na ocenę klienta, ale wszystkie obecne zadłużenia (także w innych bankach), karty kredytowe, pożyczki itp.

 

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

 

Odmowa udzielenia kredytu ze strony banku nie jest końcem świata. Warunki kredytu można negocjować i tym samym wpływać na swoją zdolność kredytową. Istnieje szereg sposobów, dzięki którym można zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu.

 

Zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu, w niektórych przypadkach nawet o niewielką część, może sprawić, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pożyczenie mniejszej sumy oznacza mniejsze ryzyko dla banku.

 

Wydłużenie okresu kredytowania, mimo że zwiększa koszt kredytu, jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie możemy pozwolić sobie na pożyczenie mniejszej kwoty. Rozciągnięcie spłaty w czasie, powoduje zmniejszenie miesięcznych rat i pozytywnie wpływa na wskaźnik zdolności kredytowej.

 

Wybór stałych rat zamiast malejących także wpływa pozytywnie na rozpatrzenie wniosku przez bank. Wybierając wariant z malejącymi ratami, musimy liczyć się z ich znaczną wysokością w początkowym okresie. Raty stałe, znacznie niższe niż w przypadku malejących, są łatwiejsze do spłacania. Wadą tego rozwiązania, podobnie jak przy wydłużeniu okresu kredytowania, jest wzrost całkowitej wartości kredytu.

 

Wkład własny jest istotny zwłaszcza przy kredytach hipotecznych. Dzięki niemu można otrzymać korzystniejsze warunki kredytu, np. niższe oprocentowanie i mniejsze raty. Wielkość wkładu własnego zależy od konkretnego banku. Kiedy nie mamy możliwości zapewnienia wkładu własnego, dopuszczalne są inne zabezpieczenia, jak np. środki na koncie bankowym, obligacje, a także wartość działki, poniesione koszty budowy lub zakupu budynku w stanie surowym.

 

Wniosek o kredyt w PLN ma znacznie większą szansę na powodzenie niż w przypadku innych walut. Obce waluty niosą ze sobą ryzyko niekorzystnych wahań kursów.

 

Historia kredytowa to cenne źródło informacji o kredytobiorcy. Osoba, która regularnie spłacała wszystkie zobowiązania w przeszłości może liczyć na dobrą ocenę ze strony banku. Klient nie posiadający historii kredytowej stanowi pewne ryzyko dla banku, gdyż nie wiadomo, czy w przyszłości będzie regulował terminowo swoje zobowiązania.

 

Przed zaciągnięciem kolejnego kredytu, warto spłacić wszelkie wcześniejsze zobowiązania, raty, a także zamknąć niepotrzebne karty kredytowe oraz debety na rachunkach. Im będziemy mniej obciążeni finansowo, tym lepiej zostanie oceniona nasza zdolność do wzięcia kolejnego zobowiązania.

 

Wybór właściwego banku opiera się nie tylko na analizie warunków kredytu, oprocentowania, wysokości rat i tym podobnych czynników. Kiedy w grę wchodzi ocena naszej zdolności kredytowej, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wybór banku, z usług którego korzystamy. Bank ten zna dokładnie naszą historię kredytową, rachunki, wpływy na konto i wypłaty oraz wszelkie lokaty. Taki bank z dużą dokładnością jest w stanie określić naszą kondycję finansową.

 

Dodatkowy kredytobiorca, czyli osoba spokrewniona i mieszkająca z nami, zwiększy zdolność kredytową. Dochody współkredytobiorców sumują się, dając większe szanse na kredyt. Podobnie jest w przypadku zawarcia związku małżeńskiego – osoby taki traktowane są przez bank jako bardziej stabilne finansowo.

Może Ci się również spodoba