Lokaty progresywne i inne oferty lokat bankowych

Banki coraz częściej zachęcają swoich klientów do oszczędzania pieniędzy. Przygotowują w związku z tym całą masę atrakcyjnych ofert. Od lokat krótkoterminowych po długoterminowe jak i zwykłe konta oszczędnościowe. Najpopularniejszą z nich jest lokata terminowa.

Lokata bankowa pozwala nam na gromadzenie naszych funduszy przez chwilowe ich deponowanie w banku, by po terminie upłynięcia umowy wypłacono nasze pieniądze z dodatkowym zyskiem.

Od oferty banku zależy ustalenie od jakiej kwoty w ogóle można myśleć o założeniu lokaty, ponadto okres na jaki gotówka będzie w depozycie też jest różny.

Konto oszczędnościowe daje często większą swobodę wypłacania gotówki, choć daje mniejszy zysk. Podczas wcześniejszego wypłacenia środków z lokaty możemy utracić nasz zysk.

Banki korzystają na finansach zdeponowanych w postaci inwestycji w lokaty. Jest to dla nich sposób na pozyskanie środków do późniejszego rozdysponowania w postaci kredytów.

Oprocentowanie lokat ustalane jest w odniesieniu do stopy redyskontowej, którą ustala NBP. Gdy ona wzrasta, wzrastają oprocentowania lokat jak również kredytów.

Należy pamiętać jednak o podatku Belki. Jest to podatek, któremu podlega zysk z deponowanych środków. Aktualnie wysokość tego podatku to 19%.  Czyli zysk będzie automatycznie pomniejszony o tę kwotę przez bank, przed zwrotem gotówki do klienta, który nie musi się sam tym zajmować.

Banki oferują różne okresy trwania lokat. Najmniejszy dla lokaty terminowej to nawet  jeden dzień, ale standardowo od 1 miesiąca,przez 3, 6 miesięcy do 24 a nawet 36 miesięcy.

Warunkiem wysokości naszego przyszłego zysku jest długość trwania lokaty jak też kwota, którą na nią przeznaczymy. Bardziej intratne rozwiązanie to wybór dłuższego terminu.

 

Lokata progresywna – do rzeczy.

Lokata progresywna jest produktem proponowanym przez banki, polegającym na umowie pomiędzy bankiem a klientem odnośnie terminowego depozytu bankowego, dla którego zysk wrasta wraz z długością trwania depozytu i zwiększania środków. Niektóre banki pozwalają na dopłacanie środków w trakcie trwania lokaty, kwoty na które taka dopłata obowiązuje jest ustalana przez bank.

Pojęciem ściśle związanym z lokatą progresywną jest lokata dynamiczna. Ta druga daje możliwość na wyjęcie środków przez upływem terminu przyjętego na umowie bez utraty zysku. Przez niektóre banki traktowane jako jeden produkt.

Pieniądze z lokaty możemy wypłacić po każdym okresie rozliczeniowym i to do tego momentu będą naliczane odsetki.

Choć początkowo nasze zyski mogą być ledwie zauważalne, w granicach 1%, to pod koniec trwania  lokaty mogą osiągać nawet 8%, a czasem i 10 %.

Co jednak może być mylące. Dzieje się tak dlatego, że należy dobrze przeliczyć, ile faktycznie wyniesie nasz zysk. Czyli musimy przeliczyć zysk z każdego okresu rozliczeniowego i go zsumować. I  czar pryska, gdyż szumnie brzmiące hasło 8% na koniec lokaty może oznaczać 4% w ogólnym rozliczeniu.

Tutaj trochę gubimy się wśród haseł reklamowych, gdyż może się okazać, że zarobimy tyle samo co na zwykłej lokacie o stałym oprocentowaniu. Nie należy od razu rezygnować z rozpatrywania lokat progresywnych, ale po prostu uważnie porównać oferty i nie dać się zwieść sloganom.

 

Czasem banki zastrzegają sobie konieczność posiadania konta, gdzie możemy ponieść opłaty za posiadanie rachunku ROR. Rzadziej oferowane są lokaty progresywne bez konieczności otwierania dodatkowo konta osobistego. W przypadku lokat terminowych, czyli wyjścia tradycyjnego, rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy jest rzadziej wymagany.

Jeżeli cenimy sobie swobodniejszy dostęp do gotówki, być może lepszym wyjściem będzie zwykłe konto oszczędnościowe. Zysk na pewno mniejszy, jednak podjąć gotówkę możemy w każdym momencie, bez zrywania umów, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów dodatkowych kar.

Wyjściem z tej sytuacji będzie również lokata terminowa z umową na krótsze terminy, na przykład 3 miesiące.

 

Zazwyczaj banki przedstawiają swoje oferty dotyczące lokat w formie przejrzystych tabel.   Wszystko jest jasno opisane.

Decydując się na jakąkolwiek lokatę musimy być świadomi swoich preferencji, okresu na jaki chcemy podpisać umowę, czy wolimy większy zysk czy możliwość wcześniejszego dostępu do gotówki.

Lokaty progresywne mogą, ale nie muszą być bardziej korzystne finansowo. Trzymanie pieniędzy w banku, nawet przy minimalnym zysku jest na pewno korzystniejsze niż pozostawienie ich w „skarpecie”, gdzie z pewnością nie możemy liczyć na żaden zysk.

Jeśli boimy się, że może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy musieli wcześniej podjąć pieniądze,a chcemy zarobić, uważajmy na umowy. Czytajmy je uważnie. Zasięgnijmy informacji w kilku oddziałach. Czy na pewno przy wcześniejszej wypłacie nie utracimy części depozytu wraz z zyskiem.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji do podjęcia najlepszej dla nas decyzji, nic nie stoi na przeszkodzie aby nasze oszczędności zaczęły dla nas zarabiać.

Może Ci się również spodoba