Rodzaje lokat bankowych na polskim rynku

Lokaty bankowe są skierowane głównie do osób zainteresowanych oszczędzaniem i zarabianiem na zgromadzonych środkach. Jeśli dysponujemy większą sumą pieniędzy warto zainteresować się ofertą bankową. W przypadku, gdy przewidujemy, że pieniądze będą mogły spokojnie „poleżeć” na lokacie, jest to oczywiście dobre rozwiązanie.

 

Lokata bankowa – jest to rachunek depozytowy, oferowany przez banki. Zakładając lokatę, podpisujemy z bankiem umowę na czas określony. W tym okresie nie będziemy mieli najczęściej możliwości wypłacenia wcześniejszego gotówki bez straty zysku.

Rodzaje lokat.

Bankom, jak każdym instytucjom zależy na klientach. Gdy my deponujemy pieniądze na koncie w banku, bank posiada w ten sposób fundusze na wypłacanie kredytów. I oczywiście, na tym zarabia.

Wachlarz proponowanych rozwiązań jest naprawdę szeroki : lokaty terminowe (tradycyjne), progresywne, lokaty walutowe, lokaty rentierskie, lokaty overnight, krótkoterminowe i długoterminowe, odnawialne i jednorazowe. Jest w czym wybierać.

Lokaty terminowe posiadają określony termin i kwotę minimalną, posiadając którą możemy myśleć o założeniu lokaty. Wcześniejsze wypłacenie pieniędzy wiąże się z zerwaniem umowy, a ta może przewidywać stratę zysku jak również karę i naliczenie kosztów zerwania umowy.

Lokaty progresywne dają dużą elastyczność. Mają krótsze okresy rozliczeniowe, a po każdym takim okresie najczęściej mamy możliwość wypłacenia pieniędzy. Przykładowo, założyliśmy lokatę na okres 12 miesięcy. Lokata ma kolejno okresy rozliczeniowe :3, 6 i 12 miesięcy.  Jeżeli będziemy chcieli wypłacić pieniądze po 6 miesiącach, to zysk będzie naliczony właśnie do tej chwili. Nie stracimy nic, jedynie możliwość większego zysku, gdyż początkowo oprocentowanie jest niższe, by później stopniowo wzrastać. Mimo, że lokaty progresywne wydają się być bardziej atrakcyjne, to nie zawsze tak jest w rzeczywistości. Początkowo zarabiamy np. 2%, ostatni okres rozliczeniowy jest wyliczony na 10%, to i tak w ogólnym rozliczeniu może wyjść mniejsza kwota, którą zarobimy.

Lokata automatyczna jest formą lokaty, która przewiduje przy osiągnięciu pewnej kwoty pieniędzy, np. 3 tysiące, przy wcześniejszej dyspozycji, że bank w sposób automatyczny otworzy dla nas lokatę i zacznie naliczać zysk od ustalonej kwoty. Lokata ta ma ścisłe powiązanie z lokatą overnight. Ta zarabia dla nas, kiedy my śpimy. Możemy swobodnie dysponować środkami w ciągu dnia, natomiast zysk jest naliczany od minimalnej kwoty, jeśli osiągnie ją w ciągu nocy.

Lokata krótkoterminowa : maksymalny termin to rok, jest przeciwnością lokat długoterminowych, gdzie już pieniądze deponujemy na parę lat, ale tu maksymalny termin wynosi 6 lat.

I tu coś nowego : lokata jednodniowa. Wymyślono ją, by móc omijać podatek Belki. Zysk naliczany każdego dnia pozwalał na taką operację. I tak trwało to aż do momentu ustania umowy.

Sami często, już  bez odwiedzania oddziałów stacjonarnych zarządzamy swoją gotówką. Możemy zamówić przez Internet kartę do rachunku, zrobić przelew.

 

Dlaczego nie założyć lokaty?

Jest to prosty sposób, bez wychodzenia z domu otwieramy rachunek i możemy liczyć zysk.

A nieco obco brzmiąca lokata rentierska? Skierowana do klienta zamożnego. Jeśli posiadamy większą sumę, możemy się pokusić o takie rozwiązanie. Odsetki przewrotnie są tutaj wypłacane już na początku trwania lokaty.

Niektóre banki dają również możliwość na inwestowanie obcej waluty.  Określają inny dla każdej obsługiwanej waluty próg minimalnego wkładu, a najczęściej możemy myśleć o lokacie terminowej walutowej gdy posiadamy : USD, EUR, GBP, CHF.  Termin, na jaki deponujemy pieniądze również może różnić się nieco biorąc pod uwagę dewizę.

Innym rodzajem lokaty krótkoterminowej jest lokata call. Określone są tu minimalny termin i minimalna kwota przy zakładaniu tego rodzaju depozytu. Naliczanie oprocentowania odbywa się w oparciu o zmienną stopę procentową. Przewidywana jest dodatkowo możliwość negocjacji odsetek, które to trafiają do klienta w dwa dni po wypowiedzeniu lokaty.

Możemy ją założyć również przez Internet czy telefon, lub wydając dyspozycję w formie pisemnej. Jej oprocentowanie jest uzależnione od długości trwania okresu i kwoty pozostawionej na lokacie. Nie jest wymagane deklarowanie terminu deponowania pieniędzy.

Lokata odnawialna natomiast jest opcją, gdy przy zakończeniu terminu rozliczenia, bank automatycznie przedłuża nam umowę, ale niestety warunki mogą już być nieco mniej korzystne. Choć z drugiej strony nie musimy się martwić, kiedy mija termin lokaty – nie przestajemy na niej zarabiać.

 

Zarabiać na oszczędnościach możemy na nieskończenie wiele sposobów.  Wystarczy udać się do oddziału banku, lub w domowym zaciszu zapoznać się z ofertą instytucji finansowych. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.

Może Ci się również spodoba