Czy lokata ze zmiennym oprocentowaniem się opłaca ?

Zarobiliście pieniądze .Opłaciliście rachunki . Zakładam ,że zostały wam jakieś oszczędności -Co chcecie z nimi zrobić ?, Wydać je na nowy 52 calowy telewizor ?,Odłożyć ?,Zainwestować ?

Jakiekolwiek podejmujecie decyzje finansowe, pokierują one was do celu jaki zamierzacie osiągnąć .Możecie się domyślić w jakim kierunku może was doprowadzić myślenie typowo nastawione na konsumpcje . Rezultaty takiego postępowania nie rokują was do kandydatów do osiągnięcia finansowego bezpieczeństwa- o finansowej niezależności nie wspominając .Co jeśli zamiast kupowania nowych sprzętów zdecydujesz się odłożyć lub zainwestować ? – Jesteś na dobrej drodze do osiągania swoich celów finansowych .

Jednym ze sposobów inwestowania waszych środków finansowych jest lokowanie ich na lokatach bankowych .Od razu mała dygresja jest to najbardziej bezpieczna metoda inwestowania, ponieważ macie pewność ,że nie stracicie waszych zdeponowanych środków na lokacie .Oczywiście jest to teraz prawdopodobnie najmniej dochodowy sposób na pomnażanie waszych pieniędzy, gdyż obecne stawki stóp procentowych są niebagatelnie niskie rzędu 2% , 3%  przy odrobinie szczęścia 4% . Skończyły się czasy ,kiedy to można było założyć lokatę na 9 czy 10 % ! Z tego właściwie nasuwa się pytanie :

Czy warto inwestować swoje pieniądze na lokatach bankowych ?

Po pierwsze musicie wiedzieć ,że są lokaty ze stałym oprocentowaniem i zmiennym. Lokata ze stałym oprocentowaniem charakteryzuje się tym ,że przy podpisaniu umowy na założenie lokaty od razu macie pewność ile otrzymacie odsetek po  kapitalizacji . Natomiast lokata ze zmiennym oprocentowaniem wyróżnia się tym ,że wasze oprocentowanie może się zmienić na waszą korzyść bądź niekorzyść .Zależy to między innymi od comiesięcznej decyzji Rady Polityki Pieniężnej ,która z kolei decyduje czy podnosić stopy procentowe bądź je obniżać w zależności od sytuacji gospodarczej na rynku. Również wpływ na wysokość oprocentowania lokaty mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego ;oraz obecne stopy WIBID (oprocentowanie lokat) i WIBOR (oprocentowanie pożyczek) co odnosi się do rynku międzybankowego.

Generalnie ,kiedy na rynku występuje spowolnienie gospodarcze bezpieczniej jest ulokować pieniądze na lokacie o stałym oprocentowaniu ,ponieważ jesteście pewni ,że dostaniecie określony procent po podpisaniu umowy . Natomiast , kiedy w takiej sytuacji zdecydowalibyście się na założenie lokaty ,o zmiennym oprocentowaniu moglibyście stracić na odsetkach .Odczulibyście tą stratę ,kiedy ulokowalibyście wasze pieniądze na dłuższy okres np.1-2 lat .

Analogicznie ,kiedy następuje przyspieszenie gospodarcze możecie śmiało inwestować wasze środki na lokatach o zmiennym oprocentowaniu .Stopy procentowe powinny utrzymać się na swoim początkowym poziomie z tendencją do ich podwyższenia ,przez co na koniec kapitalizacji otrzymacie więcej odsetek na waszych lokatach.

Jeśli chcecie inwestować na lokatach bankowych to musicie wiedzieć ,że „kokosów” na nich nie zarobicie ,ponieważ są pewne ustalane limity przez banki  co do maksymalnych kwot deponowanych na lokatach .Ponadto oprocentowania takich lokat nie są atrakcyjne dla przeciętnego inwestora. Jeżeli nie macie pomysłu na to co z tymi waszymi wolnymi środkami zrobić możecie ulokować na lokatach bankowych. Lecz powinniście sobie zdać sprawę ,że lokata nadaje się do tzw. koszyka bezpieczeństwa .Czyli miejsca alokacji waszych środków finansowych by były bezpieczne lecz nie wypracują „dużych” zysków.

Reasumując :

Lokata ze zmiennym oprocentowaniem jest bardziej korzystna niż lokata ze stałym oprocentowaniem, jeśli są zachowane pewne warunki w tym występuje przyspieszenie gospodarcze . Jeżeli planujecie zdeponować środki na lokacie ze zmiennym oprocentowaniem , powinniście prześledzić informacje gospodarcze oraz najbliższe decyzje RPP . Najbezpieczniejszą opcją jest wybranie lokaty ze stałym oprocentowaniem .Pamiętajcie ,że zanim zaczniecie cokolwiek inwestować utwórzcie poduszkę finansową (pieniądze na „czarną godzinę”).Musicie mieć jakikolwiek margines bezpieczeństwa . Niestety wielu Polaków nie posiada prawie żadnych oszczędności ,przez co nie mają jak inwestować i pomnażać swoich pieniędzy .

Może Ci się również spodoba