Lokata krótkoterminowa czy długoterminowa?

            Z dostępnych na rynku środków służących pomnażaniu naszego kapitału, lokaty wydają się być najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Oczywiście, ze względu na to nie możemy liczyć na duży przyrost kapitału. Jednak pamiętajmy, że mimo wszystko, oprocentowanie lokat zależy od czynników takich jak inflacja, a ta może być wrażliwa na chociażby ceny ropy.

 Wszystko to powinno nas skłonić do stwierdzenia, że w dużej mierze atrakcyjność produktów bankowych zmienia się w czasie. Lokaty długo i krótkoterminowe nie są odosobnionym przypadkiem. Dlatego rozważanie na temat ich zalet i wad musi brać pod uwagę także aktualną koniunkturę.

            Ta zaś wygląda następująco. W ciągu ostatnich dwóch stopy procentowe zmniejszają się, wpływając jednocześnie na oprocentowanie lokat. Rezultat jest taki, że dzisiejsze oprocentowanie lokat długoterminowych ( czyli od 12 miesięcy wzwyż ) sięga zaledwie 3 %. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku krótkookresowych depozytów, które wahają się od 1% do nawet 5 %. Niestety, z zastrzeżeniem, że najlepsze oferty są przeznaczone dla nowych klientów i przeważnie zakładają dodatkowe usługi, jak założenie przez nas konta w danym banku czy wykup ubezpieczenia.

                   W związku z powyższym, nie dziwi fakt, że Polacy chętniej decydują się na lokaty krótkoterminowe. Z ok. 770 mld zł oszczędności jakie przechowujemy w banku, 467 mld są przechowywane właśnie w ten sposób. Warto przy tym nadmienić, że mniej więcej połowa
z całej puli
należy do kilkunastu najbogatszych procent społeczeństwa. Nie dotykając delikatnego zagadnienia nierówności społecznych, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie powody stoją za podjęciem lokaty krótkoterminowej a jakie za zdecydowaniem się na opcje bardziej rozłożoną w czasie.

             Zagadnienie to wiąże się ściśle z oszczędzaniem. Lokaty nie są sposobem na zrobienie wielkiego majątku, choć mogą nas trochę wzbogacić. Ich zadaniem jest przechować nasze pieniądze aby uchronić je od straty, na które narażalibyśmy je poprzez przysłowiowe „chowanie do skarpety”. Fakt, że banki mają w swojej ofercie lokaty nawet na 1 miesiąc (wysoko, jak na lokaty, oprocentowane) świadczy jednak o tym, że cały czas poszukuje się idealnego rozwiązania, które zabezpieczając nas przed stratami, przynosiłoby zauważalne korzyści.

             Co do zasady, krótkoterminowe lokaty powinny zainteresować osoby, które nie dysponują dużym kapitałem i mogą prędko potrzebować złożonych w banku pieniędzy. Ponieważ pieniądze z lokaty długoterminowej możemy wybrać przed czasem ( nazywa się to terminem zapadalności), tylko pod warunkiem utraty naliczonych odsetek, korzystniej wybrać lokata na krótki czas, do której stale mamy dostęp, a czasem możemy również dopłacać środki. Inaczej należy się zachować, gdy w naszej kieszeni są pieniądze, które możemy odłożyć do banku bez bólu serca.

             Z drugiej strony, trzeba zwracać uwagę na to co się dzieje na rynku. Jeśli spodziewamy się kolejnych obniżek stóp procentowych ( jak teraz ) warto odłożyć pieniądze na dłuższy okres. Przy bardziej niepewnej sytuacji, gdyby pojawiła się szansa na większe oprocentowanie, korzystniej byłoby sprawdzić lokaty na krótki termin, miesiąca lub więcej. Prawda jest taka, że ewentualne podwyżki, ale i obniżki oprocentowania mocniej odczuwają lokujący pieniądze na krótki termin.

               W kwestii oprocentowania,  lepsza będzie dla nas zawsze jego stały poziom. Przy oprocentowaniu zmiennym naturalnie zwiększamy swoje szanse na większe odsetki, ale dzieje się to wraz ze wzrostem ryzyka wyższej straty. Ponad to, cenne będzie dla nas zapoznanie się nie tylko z oprocentowaniem wybranej lokaty, ale też z częstotliwością kapitalizacji lokaty, czyli zorientowanie się jak często odsetki będą „przyrastać” do naszych środków.

            I wreszcie, jedno słowo o inflacji. Wystarczy nam wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że to od niej zaczyna się proces, który skutkuje zmianą oprocentowania naszej lokaty. Po drugie, w przypadku lokat długoterminowych może „zjeść” nasze odsetki, jeśli jej poziom zacznie zbyt szybko rosnąć. Na to niestety nie mamy wpływu.

             Dlatego też, stając przed wyborem lokaty krótko- albo długoterminowej, mamy trudny orzech do zgryzienia. Rozwiązaniem może być, w zależności od dostępnych środków, korzystanie z kilku lokat. Wcale nie głupie będzie pytanie, czy nie lepiej skorzystać
z kilku lokat kwartalnych, zamiast jednej długoterminowej? Pamiętajmy, że to właśnie lokaty krótkoterminowe wiążą się z najlepszymi ofertami promocyjnymi.

             Nie jest to wyjście najwygodniejsze, trzeba przyznać. W przeciwieństwie, lokaty długoterminowe oferują nam stabilność i lepiej sprawdzają się w planowaniu przyszłości. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule zależy więc przede wszystkim od naszych zapatrywań na to co zrobić z posiadanymi pieniędzmi, do czego i kiedy, mogą nam się przydać.

         

Może Ci się również spodoba