Dziedziczenie konta bankowego, czyli rachunek bankowy w spadku

W tych trudnych chwilach które spotykają rodzinę w chwili śmierci najbliższej nam osoby powinniśmy ze spokojem podejść do wszystkich spraw związanych z pogrzebem jak i czynnościami spadkowymi . Czasami się zdarza ,że się o sprawach spadkowych nie myśli bądź nie podejmuje się działania w stronę uzyskania spadku ; ponieważ czasem się po prostu boimy , że odziedziczymy oprócz dóbr materialno-finansowych po prostu długi . Oczywiście możecie się zabezpieczyć by nie otrzymać spadku wraz z długami –więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.

Od czego zacząć załatwianie spraw spadkowych ?

Po pierwsze powinniście sprawdzić czy spadkodawca nie wystawił dokumentu dyspozycji do banku w którym posiadał konto bankowe bądź lokaty etc. Jest to ważne , ponieważ jest tam napisane przez spadkodawcę komu i ile np. z  rachunku osobistego przysługuje się część środków pieniężnych  . W dyspozycji  mogą skorzystać osoby precyzyjnie opisane w Prawie bankowym. Czyli współmałżonek , dziadkowie , dzieci ewentualnie rodzeństwo spadkodawcy. Ponadto w dyspozycji znajdują się środki który są wyłączone z postępowania spadkowego .

Trzeba pamiętać , że bank nie ma prawa informowania najbliższej rodziny zmarłego o tym czy posiada rachunki oszczędnościowe , lokaty itp. Jeżeli nie przedstawi bankowi odpowiednich dokumentów.

Przede wszystkim powinno się sprawdzić czy spadkodawca napisał testament w którym jest napisane kto, co i ile dokładnie ma otrzymać w spadku. Taki dokument powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem wraz z datą . Jeżeli zmarły nie napisał testamentu wtedy trzeba złożyć wniosek o postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku drogą sądową . Jeżeli nie ma żadnych wątpliwości co do dziedziczenia spadku i wszyscy spadkobiorcy są obecni to można udać się wtedy do notariusza by spisać dokument poświadczenia dziedziczenia o równoznacznej mocy prawnej .

Rachunek bankowy w spadku

Po otrzymaniu jednego z dwóch powyższych dokumentów możecie wystąpić do banku o wypłatę środków z konta bankowego spadkodawcy zgodnie z podziałem majątku , środków pieniężnych przez postępowanie sądowe bądź poświadczenie dziedziczenia spisane przez notariusza .

Spadkodawca może np. ustalić ,że po śmierci rachunek bankowy ma posiadać wskazana przez niego osoba ,oczywiście informacja ta powinna być napisana w testamencie .

Warto pamiętać ,że jeśli zdecydowaliśmy się na wspólny rachunek bankowy ze współmałżonkiem , który ten z kolei zmarł ;mieliśmy założone konto indywidualne (objęte wspólnością majątkową)  – Połowa środków zgromadzona na koncie  jest do dyspozycji żyjącego współmałżonka (może zażądać wypłaty środków przez bank) . Natomiast druga połowa środków na koncie jest przeznaczona po przedstawieniu dokumentów wyżej wymienionych dokumentów .

Jak się zabezpieczyć przed odziedziczeniem w spadku długów ?

Mam dla was dobrą wiadomość ! Nie trzeba się obawiać teraz odziedziczania spadku z długami .

Od października 2015 roku nastąpiły zmiany w przepisach kodeksu Cywilnego. Otóż od tych zmian otrzymuje się spadek z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza” .Czyli najprościej mówiąc nie możemy odziedziczyć spadku z długiem, który przekroczyłby wartość odziedziczonych aktywów. Czyli w najgorszym przypadku wyjdziemy na zero.

 

Może Ci się również spodoba