Jakie korzyści daje nam posiadanie ubezpieczenia Autocasco?

Polskie przepisy dotyczące ruchu drogowego bezwzględnie wymagają posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest niezbędna do tego aby móc zarejestrować pojazd oraz z niego korzystać. W przeciwnym wypadku, brak ubezpieczenia komunikacyjnego może skończyć się karą finansową o niemałej wysokości. OC w razie wypadku chroni poszkodowanego oraz sprawcę kolizji, gdyż to z niego jest wypłacane zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej. Ubezpieczenie komunikacyjnie nie pokrywa jednak strat materialnych sprawcy wypadku, a jak wiadomo o nawet drobną kolizję na drogach nie trudno. W takiej sytuacji warto zabezpieczyć się inną formą polisy, a mianowicie ubezpieczeniem Autocasco.

Czym jest i co obejmuje polisa Autocasco?

Autocasco, w skrócie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego głównym zadaniem jest ochrona ubezpieczonego pojazdu oraz jego wyposażenia standardowego lub dodatkowego. W zakresie polisy znajduje się ochrona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem pojazdu w wyniku wypadku drogowego, spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Ponadto polisa obejmuje również szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, do których można zaliczyć zjawiska pogodowe, uszkodzenie auta przez osoby trzecie bądź zwierzęta oraz kradzież pojazdu lub elementów jego wyposażenia.

Polisy Autocasco standardowo wykupuje się na okres 12 miesięcy, jednak kilka towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia krótkoterminowe, dzięki którym umowę AC można zawrzeć nawet na okres jednego miesiąca. W przypadku rocznej polisy i chęci rezygnacji, można to zrobić w trakcie jej trwania. Składki, które zostały z góry opłacone będą zwrócone w kwocie pomniejszonej o opłaty manipulacyjne agencji ubezpieczeniowej.

Składki na ubezpieczenie komunikacyjne opłaca się w całości w dniu zawarcia umowy bądź w określonych wcześniej ratach. Wysokość składki jest zależna od wielu czynników. Głównymi elementami branymi pod uwagę podczas ustalania ceny są: miejsce zamieszkania, wiek oraz doświadczenie właściciela, wartość i wiek auta, marka oraz przeznaczenie pojazdu, historia ubezpieczeniowa klienta, a także zakres całego ubezpieczenia.

Jakie są korzyści z posiadania Autocasco?

Ubezpieczenie komunikacyjne AC to oczywiście sprawa dobrowolna, jednak warto zastanowić się nad jego zakupem, a zwłaszcza jeśli niesie ono za sobą wiele pozytywnych stron. Polisa Autocasco zapewnia ochronę nie tylko osobie poszkodowanej tak jak w przypadku OC, ale także dla sprawcy wypadku. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty naprawy auta spowodowanych ewentualną kolizją drogową. Wypłata świadczenia następuje także w razie zniszczeń wywołanych przez zjawiska atmosferyczne takie jak grad czy powódź oraz przez zdarzenia losowe czego przykładem może być przewrócone drzewo bądź pożar. W razie kradzieży auta lub jakiejś jego części, a jak wiadomo o utratę lusterka lub radia nietrudno, polisa AC również zapewnia rekompensatę. Ubezpieczenie komunikacyjne pokrywa też koszty wandalizmu spowodowanego przed osoby trzecie. W przypadku zarysowania lakieru, czy stłuczenia szyby samochodowej towarzystwo ubezpieczeniowe rekompensuje straty. W skład ubezpieczenia Autocasco wchodzi także pomoc tuż po wypadku drogowym. Ubezpieczyciel powinien zapewnić transport uszkodzonego pojazdu do warsztatu samochodowego lub do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej. Warto jednak pamiętać, że świadczenie takiej pomocy odbywa się tylko na terytorium Polski.

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Wiktor pisze:

    Choć AC nie jest konieczne to moim zdaniem warto się w nie zaopatrzyć dla świętego spokoju. W przypadku wypadku bardzo pomocna okazuje się opcja transportu od razu do warsztatu

  2. Paweł pisze:

    Warto ubezpieczyć auto na każdą ewentualność, a zarysowania zdarzające się na parkingach moim zdaniem są częstym przypadkiem i w tym momencie przydatne okazuje się AC. Jeśli ktoś nie planuje ubezpieczać na stałe to polecam ubezpieczać na którki termin jadąc na przykład w długą trase gdzieś po kraju