Uszkodziłem służbowy samochód. Co zrobić?

Kto odpowiada za uszkodzenia samochodu firmowego?

 Co w przypadku uszkodzenia samochodu służbowego? Jakie kroki następnie można podjąć, by jak najmniej szkody pieniężnej ponieść?

W tej sytuacji podstawowym czynnikiem do rozpatrzenia winy, po której stronie leży pełna odpowiedzialność są zasady, które w dokładny sposób opisują  jakie obowiązki dedykowane są pracownikowi, jakie pracodawcy, a ponadto co należy początkowo zrobić właśnie w tej sytuacji.

 Jest to rodzaj odpowiedzialności postaci materialnej, którą ponieść jest zobligowany pracownik, ustosunkowany do danego czynu odpowiednio opisanego w kodeksie pracy.

 Pracownik może nie odpowiadać za wyrządzoną szkodę jedynie w przypadku, gdy jest to wypadek uzasadniony szeregiem czynności, klarownie mówiącymi o tym, iż rzeczywiście nie z jego winy niniejszy wpadek miał miejsce.

Samo uzasadnienie wypadku gromadzi ze sobą jednocześnie, jak dobrze wiadomo, wiele śladów mówiących za i przeciw wyrządzeniem danej szkody.

Aby tak się stało, szkoda musi być poniesiona w zakresie bezprawnego zachowania pracownika, więc pracownik ma obowiązek odpowiednio zabezpieczać powierzone mu mienie.

Udowodnienie jej nie kiedy trwa kilka tygodni, a w najgorszym razie, gdy dany przedstawiciel pracuje w mniejszej firmie, co za tym idzie – pracodawca nie ma zastępczego samochodu, niestety wówczas trzeba sobie poradzić z transportem na własną rękę”.

Nie zawsze jednak jest to takie proste przemieszczając się codziennie na terenie całego kraju.

 Jakie są konsekwencje, gdy zostanie udowodniona wina pracownika?

 Wtedy sytuacja nabiera szerszego wymiaru

Podstawowa zasada, mówi że pracownik jest zobligowany do poniesienia kosztów naprawy w pełnej kwocie rzeczywistych strat, co więcej, pracodawca ma prawo żądać od pracownika również kosztów poniesionych np. poprzez utratę korzyści poniesionych z tytułu samego wypadku.

 Czy można stwierdzić jakie koszta pracownik ponosi przy uszkodzeniu samochodu firmowego?

 Początkowo kosztów końcowych naprawy nie można opisać w ‘’dwóch zdaniach’’. Sam koszt rzeczywiście poniesionej straty jest zależny od jej stopnia zaawansowania, czyli jakich obrażeń doznał dany samochód.

Szkodę można rozumieć na wiele sposób, z jednej strony porysowanie lakieru, a z drugiej strony dachowanie wraz ze wgniecioną maską jest uznawane jako uszkodzenia auto, jednak w obu przypadkach kwota będzie zdecydowanie inna.

 Jak można się ubezpieczyć na takie sytuacje? Czy w ogóle można?

 Naturalnie. Tradycyjne ubezpieczenia AC/OC i Autokasko obliguje do ubezpieczenia samochodu na powyższą sytuację, wystarczy jedynie się umówić z doradcą na rozmowę i wybrać odpowiedni dla nas pakiet ubezpieczeniowy.

 Kto pokrywa koszty ubezpieczenia samochodu? Pracownik czy pracodawca?

 W tym wypadku koszty ubezpieczenia należądo pracodawcy.

Samochód firmowy oficjalnie należy do właściciela firmy, a z racji tego, iżnam udostępnia swoje auto, by swojemu pracownikowi ułatwićwarunki pracy, a za tym idąkoszty ubezpieczenia, które w 100-stu procentach pokrywa pracodawca.

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba