Jak wybrać najlepszy kredyt

       Gdyby spytać przeciętnego obywatela, jakie wydarzenie szczególnie zostało mu
w pamięci z minionego roku, możliwe jest, że poza szeregiem politycznych utarczek, wspomniałby również o gwałtownym skoku franka szwajcarskiego z początku roku. Kryzys wywołany tym bankowym posunięciem dotknął co prawda nie całej grupy kredytobiorców w Polsce, ale tegoroczne zagrożenie zbliżającym się wprowadzeniem podatku bankowego może uderzyć w nas wszystkich, choć nie musi.

        Aby nie dać się wzbierającej fali skrajnych nastrojów, dobrze jest na chwilę przystanąć
i przyjrzeć się rynkowi kredytów. Postaramy się powiedzieć jak wybrać najlepszy, najmniej zależny od nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak chociażby te powyżej.

 Oprocentowanie kredytu, marża…

        To co powinno być dla nas najważniejsze, poza kwotą jaką otrzymamy z banku  w postaci kredytu, to jej oprocentowanie w skali roku. Nie jest to zupełnie pewny sposób wyliczania swoich finansowych zobowiązać, o czym jednak za chwilę. Teraz niech wystarczy nam wiedza, że oprocentowanie kredytu wylicza się z dwóch elementów. Pierwszym jest wskaźnik WIBOR, stwierdzający po jakiej cenie bank pożycza pieniądze na rynku, natomiast drugi to marża – istotnym wydaje się fakt, że jej wysokość powinna być stała przez cały okres spłaty kredytu ( jest to cenna uwaga, ponieważ niekiedy oferta kredytu może przewidywać np. w pierwszym okresie spłacania niższą marżę ).

        Sama marża natomiast w większości przypadków jest wyliczana indywidualnie dla klienta. Czynniki wpływające na jej wysokość pokrywają się miejscami z wymaganiami banku odnośnie ustalania zdolności kredytowej, choć decydująca wydaje się sama kwota kredytu ( im wyższa tym mniejsza marża ).

       …i to, co małym drukiem

        Wspomniane wiadomości powinny dać nam jako taki wgląd w sytuację. Niestety ustawowe zobowiązanie banków do ujawniania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) poskutkowało rozbudzeniem kreatywności banków w poszukiwaniu sposobów zwiększania obciążeń kredytobiorcy przy jednoczesnym nie wpływaniu na ten wskaźnik.
Z drugiej strony, pomocnym wydaje się fakt, że bank
musi nas poinformować co brał pod uwagę obliczając RRSO. Czyli, będzie dochodzić do sytuacji, w której będziemy mogli wybrać obniżoną atrakcyjnie marżę, w zamian za kupno jednej z bankowych usług, jak np. karty kredytowej. Kosztów i tak nie unikniemy, więc warto kalkulować, która opcja opłaca nam się najbardziej. Standardowo, do innych kosztów kredytu zaliczamy takie elementy, jak prowizję za przystąpienie do kredytu, opłatę za wycenę nieruchomości ( przy kredycie hipotecznym), czy też ubezpieczenie.

             Z racji istnienia konkurencji między bankami, wydaje się więc konieczne, przed wzięciem kredytu, zapoznanie się z ofertą kilku z nich. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Przewidywane przez bank działania w przypadku naszych trudności ze spłatą powziętych zobowiązań, powinny obejmować możliwość chociażby wydłużenia okresu spłaty, oraz określać ile razy możemy skorzystać z tej pomocy. Miejmy też na uwadze, że trudności mogą pojawić się, przy próbie spłaty kredytu wcześniej, niż przewiduje to umowa. Banki w ten sposób chcą zabezpieczać się przed praktyką pobierania w jednej placówce kredytu na spłatę zobowiązań gdzie indziej.

             Do naszych podstawowych praw należy prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni w przypadku kredytu konsumenckiego, przy oczywistym warunku zwrócenia pieniędzy. Pamiętajmy, że bank może niekiedy wykazać się również dobrą wolą i renegocjować z nami umowę, w przypadku nagłej zmiany naszej sytuacji materialnej, ale taka możliwość musi znaleźć się wcześniej w umowie. Nie jest to zbyt pewny punkt oparcia, to fakt. Miejmy na uwadze, jak poważną decyzją jest podjęcie kredytu. Pomijając nawet to, że uda nam się wziąć korzystny kredyt, z chwilowo korzystnym oprocentowaniem, nie możemy mieć pewności jak sytuacja na rynku będzie wyglądać za miesiąc, lub dwa. Bank, jeśli zostanie do tego zmuszony, może zwiększyć oprocentowanie naszego kredytu. Dobrym przykładem jest obecny rok, w którym eksperci przewidują zwiększenie marży w odpowiedzi na obłożenie banków nowym podatkiem.

 Krajobraz po bitwie

            Sformułowania powyższego nie należy rozumieć negatywnie. Jest to pierwsze co przychodzi do głowy, gdy spojrzymy na ostatnie miesiące przez pryzmat kredytów mieszkaniowych. Sytuacja może być jednak myląca. Wszystko za sprawą programu „Mieszkanie dla Młodych”, którego pula przeznaczona na rok 2016, zdążyła się już rozejść w ponad połowie. Jak połączyć ten optymizm z wiadomością o wzrośnięciu minimalnego progu wkładu własnego do 15 %?

            Pomijając skomplikowane rynkowe uwarunkowania, udział deweloperów, kluczowe wydaje się wprowadzenie kilku udogodnień do programu (MdM), jak zniesienie kryterium wieku, oraz traktowanie przez banki dopłat w nim przewidzianych ( 20% i 30%) jako wkład własny kredytobiorców.

            Tym właśnie powodowany boom może zaciemniać fakt, że wedle długookresowych przewidywań, kwota wkładu własnego ma w następnych latach sięgnąć nawet 20 % (warto wiedzieć, że mimo dotychczas obowiązującego limitu 10%, niektóre banki zakładały dwa razy większą stawkę). Podwyższa to wymagania przy zaciąganiu kredytów hipotecznych.

 Ryzykiem natomiast w ich przypadku jest oczywiście zabezpieczanie transakcji własnym majątkiem, co wobec wahania cen nieruchomości, może stanowić problem. Wyjściem w stronę kredytobiorców mogą być zmiany w funkcjonowaniu banków hipotecznych, refinansowanie działalności kredytowej poprzez emisję listów zastawnych. W założeniu, zwiększy to bezpieczeństwo zaciągania hipotecznych zobowiązań.

Przestroga

            Kryzys frankowy, z początku ubiegłego roku, dobitnie uświadomił opinii publicznej zagrożenia wynikające z tego typu kredytów. Oferta korzystna na początku wcale nie musi taką pozostać, ulegając wahaniom koniunktury. Dobry kredyt, w tym świetle, to taki, który w swojej przejrzystej umowie będzie zabezpieczał nas na wypadek niezależnych od nas, życiowych zmiennych.

 

 

                       

Może Ci się również spodoba