Podatek bankowy

Podatek bankowy, wprowadzony wraz z wejściem w życie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, budzi wiele obaw i kontrowersji. Czy spełni on swoje zadanie i przyniesie zamierzone wpływy do budżetu państwa, czy może odbije się negatywnie na klientach banków? Jakie będą skutki nałożenia podatku na banki?

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza od 1 lutego tzw. podatek bankowy pobierany od aktywów takich instytucji jak banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, powszechne kasy oszczędnościowo-kredytowe (popularnie zwane jako SKOK-i), krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe.

Czym jest podatek bankowy?

Stawka podatku bankowego to 0,0366% miesięcznie, co daje w zaokrągleniu 0,44% rocznie.

Banki oraz SKOK-i zobowiązane są do płacenia podatku naliczanego od nadwyżki swoich aktywów ponad 4 mld zł. Pozostałe podmioty zapłacą podatek obliczony od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad 2 mld zł. Natomiast instytucje pożyczkowe, będą musiały liczyć się z opodatkowaniem już przy aktywach przekraczających 200 mln zł.

Skutki podatku bankowego

Główną obawą wobec wprowadzenia podatku bankowego jest wzrost kosztów usług bankowych, zwłaszcza dla klientów indywidualnych. Obawiali się oni znacznych podwyżek w prowizjach za operacje bankowe i opłatach za prowadzenie kont czy posiadanie kart debetowych lub kredytowych. Prześledź nasz ranking kont osobistych i sprawdź jak podatek bankowy wpływa na koszty obsługi rachunku bankowego. Niektóre banki nie podniosły opłat za korzystanie z konta bankowego!

Naturalną sytuacją jest, że część obciążenia spowodowanego narzuceniem podatku na jakiekolwiek przedsiębiorstwo zostanie przeniesiona na jego klientów w postaci wyższych cen. Podobnie jest w przypadku banków i innych instytucji finansowych, które będą chciały poprawić swoją rentowność. Nie ma jednak powodów do paniki, ponieważ nie będą to drastyczne zmiany cen oraz będą dotyczyły głównie nowych umów i w dodatku na wybrane produkty bankowe.

Banki będą ograniczać koszty

Banki będą starały się ograniczyć te produkty, których rentowność została zmniejszona przez nałożenie podatku i wcale nie musi wiązać się to podwyższeniem opłat. W pierwszej kolejności znajdą się depozyty (lokaty, konta oszczędnościowe), których oprocentowanie spadnie – staną się mniej zyskowne. W zamian klienci będą zachęcani do skorzystania z innych, być może bardziej ryzykownych produktów, jak na przykład fundusze inwestycyjne.

Podatek bankowyMniej dostępne kredyty hipoteczne

Zmiany dotkną kredyty hipoteczne, których opłacalność dla banku jest bardzo wrażliwa na nowy podatek ze względu na długoterminowość i wysokie sumy tych kredytów. Podniesienie marż kredytów poskutkuje zwiększeniem miesięcznych rat, a co za tym idzie zmniejszy się zdolność kredytowa wielu osób chcących się zadłużyć. Zamiast hipotecznych, które charakteryzuje niskie oprocentowanie, banki będą chętniej udzielać droższych kredytów konsumpcyjnych. Czekają nas więc trudniej dostępne i droższe kredyty.

Jak banki radzą sobie z podatkiem?

Podnoszenie niektórych opłat i ograniczanie zyskowności depozytów to tylko niektóre sposoby radzenia sobie przez banki z nowym podatkiem. Zmniejszona akcja kredytowa wiąże się z obniżaniem podstawy opodatkowania, która naliczana jest od wielkości aktywów, którymi w bilansie banku są właśnie kredyty. Innym sposobem zmniejszenia podstawy do obliczenia podatku jest zakup obligacji, których wartość nie podlega opodatkowaniu.

Może Ci się również spodoba