Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

My Polacy, coraz częściej planujemy wyjazdy zagraniczne w celach turystycznych, wyjeżdżamy do pracy, lub w odwiedziny. Dlatego powinniśmy pomyśleć przede wszystkim, o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Większość z nas, nie zdaje sobie sprawy z tego, że taką kartę oferuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest ona ważna przede wszystkim na terenie krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

 

Jeżeli należysz do osób, które bardzo często podróżują, głównie za granicą, to warto abyś wzbogacił się o EKUZ. Do państw, które biorą pod uwagę tę kartę, należą m.in.: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. W tych wszystkich państwach, każda osoba ubezpieczona ma prawo korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli chodzi                o definicję, to jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wymienionych wyżej krajach. Umożliwia nam, swobodne korzystanie            z opieki zdrowotnej w danym państwie, na tych samych warunkach co obywatele tam zamieszkujący.

 

Prawo do otrzymania karty EKUZ ma…

Osoby ubezpieczone w NFZ i rodziny tych osób, mają prawo do otrzymania karty EKUZ. Pamiętaj natomiast, że każdy członek rodziny, musi posiadać osobną kartę. Jak już wspominałam, o wydanie karty mogą się starać osoby, które wyjeżdżają do innego państwa   w celu:

– turystycznym

– wizyta u rodziny lub znajomych

– w związku, z krótką podróżą służbową

– podjęcia studiów

– sytuacja, w której pracownicy przez polskiego pracodawcę zostali oddelegowani za granicę.

Prawo do otrzymania karty EKUZ, mają również osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego.

 

 

Aby otrzymać kartę należy złożyć…

Jeżeli zdecydujemy się na taką kartę, musimy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, we właściwym miejscu naszego zamieszkania. Wniosek ten, możemy otrzymać na miejscu, lub pobrać ze strony NFZ ( www.nfz.gov.pl) . Następnie, po wypełnieniu wniosku wraz z załączeniem, musimy zanieść osobiście, lub wysłać pocztą czy faksem. W załączeniu powinny znajdować się dokumenty, które będą świadczyły o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. Do tych dokumentów zalicza się przede wszystkim:

– jeżeli chodzi o pracowników, potrzebny będzie ostatni RMUA, aktualna książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy.

– osoby, które posiadają własną działalność gospodarczą, będą musiały przekazać ostatni dowód wpłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego.

– rolnik, ubezpieczony w KRUS, powinien dołączyć zaświadczenie z KRUS  o odprowadzanych składkach lub ostatni dowód wpłaty składki.

– emeryci, muszą przynieść legitymację emeryta

– renciści, legitymację rencisty oraz decyzję, potwierdzającą przyznanie renty

– bezrobotni natomiast, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, powinni załączyć do wniosku, zaświadczenie z UP o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dane znajdujące się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego…

– imię

– nazwisko

– data urodzenia

– PESEL

– numer identyfikacji instytucji, która wydała kartę

– numer identyfikacyjny karty

– data ważności karty

 

Na jak długo wydawana jest EKUZ i jak długo musimy czekać na kartę?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest zazwyczaj na sześć miesięcy. Osoby bezrobotne, otrzymują kartę na dwa miesiące, natomiast emeryci na pięć lat. Istotne jest to, że zazwyczaj wydawana jest ona jeszcze tego samego dnia. Natomiast,            w sytuacji, kiedy nie posiadamy potwierdzenia, regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma siedem dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Jeżeli nie będziemy opłacać składek, karta niestety nie zostanie nam wydana. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, może zostać przesłana pocztą pod wskazany adres, może być również odebrana przez inną osobę, która zostanie przez nas upoważniona.

 

EKUZ uprawnia nas do…

Dzięki takiej karcie, mamy możliwość korzystania z opieki medycznej w innym państwie. Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, mają one dostęp do wszystkich świadczeń, które są związane z porodem i okresem połogu. Pamiętaj, że uprawnia nas do korzystania z opieki,     w innym państwie i tylko w tych placówkach medycznych, które działają na podstawie powszechnego systemu ochrony zdrowia. Musisz wiedzieć, że za leczenie w placówkach prywatnych, płacą niestety pacjenci. EKUZ nie obejmuje również bezpłatnego leczenia         w prywatnych przychodniach i szpitalach. Warto również wziąć pod uwagę, że EKUZ nie zagwarantuje osobom poszkodowanym, zwrotów kosztów takich jak : koszty transportu medycznego w krajach zdarzenia a także transportu ewentualnych zwłok do Polski.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przydatna dla osób wyjeżdżających za granicę. Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, nie zastanawiaj się nad skorzystaniem z takiej opcji. Opieka zdrowotna dla Ciebie i Twojej rodziny, jest bardzo ważna, nie zależnie od tego w jakim kraju się znajdujesz.

                                                                                                                      Patrycja Skubisz

 

Może Ci się również spodoba