Czym jest ubezpieczenie NNW?

Kwestia ubezpieczenia, a konkretnie jego przydatności, na ogół jest kwestią sporną. Wiele osób uważa, że są to pieniądze zmarnowane, bo nigdy się nikomu nie wrócą. Bo przecież każdy jest ostrożny, dba o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich a także dóbr materialnych. Więc po co opłacać jakieś składki miesięczne, skoro przecież jesteśmy zabezpieczeni finansowo i w razie nieszczęśliwego wypadku, każdego stać na leczenie. Albo podejście zupełnie inne: ,, ledwo wiążę koniec z końcem”, więc nie stać mnie na dodatkową płatność miesięcznych stawek, tym bardziej, ze napewno nic mi się nie stanie i nikt mi tych pieniędzy nie wróci. Natomiast warto zauważyć, w mediach praktycznie codziennie pojawiają się jakieś informacje na temat różnych nieszczęśliwych wypadków, których uczestnicy zostają ciężko ranni, a nierzadko niestety ponoszą również śmierć. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że do takich zdarzeń dochodzi nie tylko na polskich drogach, ale często również w naszych domach, na podwórkach, w drodze do szkoły czy pracy, podróży i tak naprawdę, wszędzie, gdzie człowiek może się znaleźć. Ilość takich zdarzeń najlepiej świadczy o tym, że niemal codziennie, również i każdy z nas jest narażony na to, że stanie się uczestnikiem takiego zdarzenia. I co wtedy?

Ubezpieczyciel – pomocnik czy oszust?

 

Dzisiejszy świat jest bardzo niebezpieczny. Czas szybko płynie, a nieustanna pogoń za pieniądzem sprawia, że my ciągle się gdzieś śpieszymy a przez to stajemy się nieostrożni i tym bardziej narażeni na różne niebezpieczeństwa, w tym nieszczęśliwego wypadku. A nawet jeśli ktoś zachowuje szczególną ostrożność, to często wystarczy znaleźć się w złym miejscu o złej porze i nieszczęście gotowe. I właśnie w związku z ciągłym ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, towarzystwa ubezpieczeniowe wyszły naprzeciw swoim klientom, oferując im ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ideą tego ubezpieczenia jest gwarancja pozyskania środków finansowych na pokrycie następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenia są wypłacane na skutek doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. Jak już wcześniej zostało wspomniane, sens posiadania takiego ubezpieczenia, budzi wiele kontrowersji. Wiele osób nie wierzy w uczciwość towarzystw ubezpieczeniowych, inni czują się bezpieczni i uważają, że napewno nic złego im sie nie przytrafi. Tak naprawdę, ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw dopiero wtedy, gdy coś złego przytrafia się im lub ich bliskim. A wtedy, najczęściej jest juz za późno.

Ubezpieczenie NNW – kiedy zostanie wypłacone, a kiedy nie?

 

Ubezpieczenie NNW upoważnia ubezpieczonego do otrzymania świadczeń jeżeli doznał nieszczęśliwego wypadku i na skutek takiego wypadku doznał:

 • śmierci,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • całkowitego bądź niecałkowitego inwalidztwa.

 

Często, ubezpieczenie NNW pokrywa również:

 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, związanych z uprawianiem sportu,
 • koszty pobytu w szpitalu
 • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • zwrot kosztów transportu zwłok,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • diety szpitalne,
 • refundacje kosztów leczenia za granicami kraju.

 

W związku z powyższym, zanim podejmie się decyzje na temat konkretnego ubezpieczenia i towarzystwa ubezpieczeniowego, warto dokładnie zapoznać się z zakresem świadczeń, jakie upoważniają do skorzystania z ubezpieczenia oraz gwarantowaną suma ubezpieczenia, bo to daje najlepszy obraz tego, która oferta jest najkorzystniejsza. Dodatkowo warto wiedzieć jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Każdy ubezpieczyciel powinien takie informacje przedstawić ubezpieczającemu. Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności to:

 • wojna, niezależnie od tego czy wypowiedziana czy też nie,
 • nieszczęśliwy wypadek, który jest konsekwencją popełnienia bądź próby popełnienia przestępstwa ,
 • samookaleczenia bądź próba samobójcza,
 • wyczynowy bądź ekstremalny sport, często treningi lub przygotowania do zawodów sportowych,
 • zawód wysokiego ryzyka.

 

Jaka jest wysokość składki ubezpieczeniowej?

 

Wysokość składki jest uzależniona od sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy świadczeń, gwarantowanej wypłaty w razie nieszczęśliwego wypadku. W razie doznania nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest świadczenie odpowiadające procentowi uszkodzenia ciała. To oznacza, że jeżeli trwałe uszkodzenie ciała wynosi np. 20%, to wypłacone świadczenie będzie równe 20% sumy ubezpieczenia. Stopień uszkodzenia ciała jest określany przez lekarza orzecznika na podstawie tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia NNW?

 

Ubezpieczyć może się każdy, kto ukończył 18 rok życia. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że Ubezpieczeniem NNW  można objąć również dzieci i młodzież do 18 roku życia, natomiast ubezpieczającym w tym przypadku są ich rodzice bądź prawni opiekunowie. Często to ubezpieczenie jest proponowane w szkołach, na studiach czy w zakładach pracy jako ubezpieczenie grupowe, natomiast ilość posiadanych tego typu ubezpieczeń jest nielimitowana i zależna wyłącznie od ubezpieczającego.

Jakie są korzyści ubezpieczenia NNW?

 

 • Ubezpieczenie ważne jest na całym świecie,
 • Składki miesięczne są niskie.
 • Ubezpieczający sam wybiera sumę ubezpieczenia.
 • Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego, czy poszkodowany posiada inne polisy.

 

Ubezpieczenie NNW – warto posiadać czy nie?

 

Mówi się, że przezorny zawsze jest ubezpieczony. To zdanie chyba najlepiej udziela odpowiedzi na pytanie z podtytułu. Dzisiaj nikt nie może być pewny jutra. Nawet nie wiemy, co może sie stać za chwilę, dlatego niczego nie można sobie na 100% zaplanować. Dlatego warto posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, przedewszystkim po to aby mięć poczucie bezpieczeństwa. Po to, aby wiedzieć, że w razie takiego nieszczęśliwego zdarzenia znajdzie się ktoś kto poda nam pomocną dłoń i wesprze nas finansowo w tych trudnych chwilach. W dzisiejszych czasach medycyna rozwinęła się tak bardzo, że niemożliwe staje się często możliwe i obecnie najczęstszym powodem, który sprawia, że nie możemy skorzystać z niej w pełni jest właśnie brak środków finansowych. Nie pozwólmy więc żeby to właśnie brak pieniędzy w tych trudnych chwilach, kiedy ktoś z naszych bliskich bądź my sami ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, spowodował, że nie możemy poddać się leczeniu lub rehabilitacji. Ubezpieczenie daje nam przedewszystkim szanse na przejście przez ten trudny czas a także poczucie bezpieczeństwa. A to, jak wiemy, wartość bezcenna.

 

 

Może Ci się również spodoba