Tag: Aleksandra Lukoszek

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa – wady i zalety

Bankowość internetowa pojawiła się w Polsce pod koniec 1998 roku. Wtedy Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi zaoferował możliwość prowadzenia i obsługi rachunku bankowego za pomocą Internetu. Rosnące zainteresowanie bankowością internetową zawdzięczamy mBankowi, który był...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński – zasady

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została mamą. Nie ma tutaj znaczenia długość stażu pracy ani wymiar czasu pracy. Jest to urlop płatny, a pracownica objęta jest szczególną ochroną...

odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC – jak otrzymać odszkodowanie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego dającego ochronę w momencie konieczności naprawy wyrządzonej przez ubezpieczonego szkody. Na mocy umowy ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń bierze na siebie finansowe skutki wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód. Wyróżniamy...

Zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Od momentu nawiązania stosunku pracy, każdy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeżeli wówczas zachorujemy przysługuje nam najpierw wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Jako pracownik nie odczuwamy różnicy pomiędzy otrzymywaniem wynagrodzenia chorobowego a zasiłkiem...