Naucz się czytać OWU!

Jeżeli decydujesz się na kupno polisy na życie, nie możesz pominąć ogólnych warunków ubezpieczenia. Zapoznanie się z tymi warunkami jest bardzo ważne, aby nie dać się oszukać. Jak to zrobić? Po prostu przeczytać, nie bagatelizować zasad i reguł, które później mogą spowodować, nieprzyjemne dla nas, skutki.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne dla każdego. Dzięki nim możesz dowiedzieć się wszystkich najpotrzebniejszych dla Ciebie rzeczy. Jeśli nie wiesz, czy wybrane przez Ciebie ubezpieczenie będzie dla Ciebie najlepsze, przeczytaj OWU, w których zawarte są wszelkie szczegóły na temat Twojej polisy. Jednak większość z nas, obawia się branżowego języka lub dużo niezrozumiałych informacji.

 

Na czym konkretnie one polegają?…

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, są to przepisy prawne, które stosowane są do różnego rodzaju ubezpieczeń. Tak naprawdę, warunki te przedstawiają Twoje prawa ale również obowiązki. Żeby było sprawiedliwie, znajdziesz w nich także prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę, że OWU pokazuje przedmiot oraz zakres ubezpieczenia, jaki jest okres trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki każdej ze stron, oraz na jakich zasadach zostanie nam wypłacone świadczenie. Czytając OWU, dowiemy się przede wszystkim w jakich sytuacjach zostanie nam wypłacone odszkodowanie a w jakich niestety nie. Powinniśmy pamiętać, że OWU muszą być zgodne     z normami prawnymi a także napisane zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej        i przepisami kodeksu cywilnego. Ogólne warunki ubezpieczenia dzielą się w takim razie na następujące rozdziały:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Przyjęte definicje
  3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
  4. Okres odpowiedzialności
  5. Lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
  6. Prawa i obowiązki stron
  7. Warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od umowy

 

Sprawdź dokładnie…

Czytając ogólne warunki ubezpieczenia, musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na to, na jaki czas zawieramy umowę ubezpieczenia. Ważne jest również, od jakiego momentu ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy. Musimy również wiedzieć, czy     w OWU zawarta jest tzw. karencja ( czy zakład ubezpieczeń bierze na siebie odpowiedzialność dopiero po kilkumiesięcznym trwaniu umowy?). Decydując się na daną polisę, należy się dowiedzieć, czy odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni jest możliwe. Ogólne warunki ubezpieczenia powinny również zawierać przesłanki i terminy, dotyczące ewentualnego wypowiedzenia umowy przez Ciebie, odstąpienia od umowy a także inny rodzaj jej rozwiązania.

Czytanie krok po kroku…

Chcąc ze zrozumieniem przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, musimy kierować się pewnymi regułami:

  1. Sprawdzenie zakresu i warunków wybieranego przez nas ubezpieczenia na życie – wybierając polisę na życie, w OWU musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, jakie sytuacje zostaną objęte ochroną oraz również kto będzie zabezpieczony. Nie należy czytać jedynie tzw. katalogu zdarzeń ubezpieczeniowych. Ważne, abyś zapoznał się z ich definicjami, ponieważ zdarzenia mogą być przez dane towarzystwa ubezpieczeniowe rozumiane zupełnie inaczej, a także opisy mogą nie odpowiadać definicji. Należy o tym pamiętać.
  2. Wyłączenia- zdecydowanie należy poszukać przepisów na ten temat, w celu uzyskania szerszego obrazu naszego ubezpieczenia. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dotyczą głównie sytuacji, w których świadczenie nie zostanie nam wypłacone, z powodu jakiś szczególnych okoliczności, wydarzeń. Wyłączenie musi wiązać się na przykład z takimi sytuacjami jak : choroba czy samobójstwo. Pamiętaj również o tym, że zatajenie we wniosku jakichkolwiek informacji, istotnych dla zakładu ubezpieczeń lub także podanie błędnych, również podlega wyłączeniom.
  3. Ostatni krok to analiza praw i obowiązków swoich oraz ubezpieczyciela- należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to czy ochrona funkcjonuje od wpłacenia pierwszej składki, czy też ustalony jest określony czas. Dzięki OWU dowiadujemy się również jakie są konsekwencje niepłacenia składek. Czytając te zasady, przekonamy się także jakie świadczenia nam przysługują, na czym polegają warunki ewentualnego rozwiązania umowy, oraz jak i jak często musimy opłacać składki. Tego wszystkiego dowiemy się właśnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Mam nadzieję, że choć trochę przekonaliście się, że czytanie OWU jest bardzo ważne. Najprostszym sposobem przygotowania się do czytania tych warunków, jest po prostu spisanie pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź, które są dla nas najistotniejsze. Dzięki takiej metodzie, łatwiej dokonamy wyboru naszej polisy i od razu będziemy wiedzieć czy dana spełnia nasze oczekiwania czy nie.

 

Patrycja Skubisz

Może Ci się również spodoba