Jak wybrać dobre konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe jest obok lokat najczęściej wybieranym przez Polaków sposobem oszczędzania pieniędzy. Łączy w sobie zalety rachunku bankowego i lokaty. Czym różni się od zwykłego konta i jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe bardzo przypomina zwyczajny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (jeżeli chcesz założyć zwykłe konto, tzw. ROR, przejdź tutaj), używany przez każdego z nas. Pozwala gromadzić nasze środki finansowe, posiada własny numer i umożliwia swobodne przelewanie pieniędzy zarówno na konto oraz na inne rachunki bankowe. Istnieją jednak pewne, bardzo istotne różnice pomiędzy zwykłym kontem, a rachunkiem oszczędnościowym, które determinują ich odmienne przeznaczenie.

Do czego służy konto oszczędnościowe?

Rachunek oszczędnościowy, jak wyraźnie sugeruje jego nazwa, służy przede wszystkim do oszczędzania. Jego największa różnicą pomiędzy zwyczajnym ROR-em, jest znacznie wyższe oprocentowanie zgromadzonych środków, co stanowi największą zaletę takiego konta. Jest jednak druga strona medalu, ponieważ pomimo możliwości dokonywania przelewów w dowolnej chwili, banki żądają sporych opłat i prowizji za przelewy, sugerując, żeby zgromadzone pieniądze zostawić w spokoju. Banki oferują zazwyczaj jeden darmowy przelew w miesiącu, mogą też ustanowić opłatę za prowadzenie takiego konta i uchylić ją pod warunkiem niedokonywania żadnych operacji na środkach pieniężnych znajdujących się na rachunku.

Konto oszczędnościowe a lokata

Stosunkowo wysokie oprocentowanie czyni konto oszczędnościowe podobne do lokaty. Jednak lokata niesie ze sobą poważne ograniczenia, które nie stanowią problemu przy koncie oszczędnościowym. Zakładając lokatę, musimy liczyć się z tym, że zrywając ją w nagłej potrzebie gotówki tracimy wypracowane przez lokatę odsetki. Raz założona lokata zamraża pieniądze na cały okres jej trwania. W sytuacji, gdy trzeba wypłacić zgromadzone środki, dużo większy komfort daje konto oszczędnościowe, ponieważ wypłata środków odbywa się bez żadnych formalności i nie wymaga zamykania konta. Trzeba pamiętać, że bank nalicza wtedy opłaty, jednak nie stanowią one dużego problemu w porównaniu do utraty wszystkich odsetek w sytuacji zerwania lokaty.

Jak mądrze odkładać pieniądze na lokatach?

Istnieje sposób na uniknięcie utraty wszystkich odsetek w momencie zerwania lokaty – można podzielić oszczędności na kilka lub kilkanaście osobnych lokat. Taki sposób zabezpieczy wypracowany zysk, jednak zarządzanie sporą ilością lokat może stać się kłopotliwe. Co w przypadku, jeśli zapomnimy o którejś z lokat, zwłaszcza, jeśli jest to lokata odnawialna? Czasami zdarza się również sytuacja, że zamkniemy rachunek bankowy, na który mają zostać zwrócone pieniądze po zakończeniu lokaty. Aby je odzyskać, w niektórych przypadkach wymagane będzie dostarczenie potwierdzenia zmiany rachunku od notariusza. Konto oszczędnościowe pozwoli uniknąć powyższych sytuacji i zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas zmarnowany na załatwianie skomplikowanych formalności.

Czy konto oszczędnościowe jest lepsze niż lokata?

Przewagę nad lokatami daje kontu oszczędnościowemu brak jakiejkolwiek kwoty minimalnej podczas jego zakładania. Każda złotówka znajdująca się na rachunku zaczyna dla nas zarabiać. Prostota dokonywania wpłat na konto (w dowolnej wysokości i o dowolnej częstotliwości) również stawia konto ponad lokatami, które wymagają zazwyczaj określenia na samym początku wysokości dokonywanych miesięcznych wpłat i pozwalają na najczęściej jedną dodatkową wpłatę w miesiącu.

Jak wybrać i założyć konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościoweAby założyć konto oszczędnościowe, należy założyć najpierw zwykły rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jeśli zakładamy konto oszczędnościowe w banku, z którego usług już korzystamy, pierwszy etap mamy za sobą. Po jego założeniu przelewamy na nie pieniądze i zaczynamy oszczędzanie.

Oprócz podstawowych kryteriów, takich jak wysokość oprocentowania czy częstotliwość kapitalizacji odsetek (im częściej tym lepiej), podczas wyboru konta, na którym będziemy oszczędzać, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów oraz na tabelę opłat i prowizji. Jeżeli planujemy (co nie jest zalecane) dokonywać częstych wypłat czy przelewów z konta, należy sprawdzić opłatę za dokonanie przelewu lub doliczaną w tej sytuacji opłatę za prowadzenie konta, o ile taka występuje w danym banku. Jeśli opłaty przewyższą odsetki jakie mogą być wypracowane na koncie, należy rozważyć wybór innego konta albo ograniczenie wypłat.

Bank może postawić warunek, że wraz z darmowym kontem trzeba wziąć na przykład kartę debetową lub inne dodatkowe produkty, za które pobierana jest opłata. Zakładając konto oszczędnościowe w nowym banku, może okazać się, że wymagany jest ROR obciążony opłatą za jego prowadzenie.

Bank może zastosować zmienne oprocentowanie. Oznacza to, że do danej kwoty, np. 50 000 zł, oprocentowanie wynosi 3,0%, natomiast po jej przekroczeniu nadwyżka ponad ustaloną kwotę jest niżej oprocentowana, np. 0,75%. Mając na takim koncie 60 tys. zł, 50 tys. będzie oprocentowane 3-procentową stawką, a pozostałe 10 tys. tylko 0,75%. Niektóre banki dzielą zgromadzone środki na przedziały różniące się stawką oprocentowania. Zdarzają także sytuacje, w których warunkiem osiągnięcia danej stawki oprocentowania jest spełnienie warunków, np. posiadanie konta z aktywną kartą debetową (za którą oczywiście może być pobierana opłata).

Wybór konta oszczędnościowego – podsumowanie

Wybierając najlepsze konto oszczędnościowe, należy zwrócić uwagę na oprocentowanie i jego wysokość w zależności od kapitału na koncie, możliwość założenia bez konieczności wzięcia dodatkowych, drogich usług, opłaty za prowadzenie konta, opłaty za przelewy, wpłaty i wypłaty (oraz ich wielkość w porównaniu do wypracowanych odsetek), rodzaj kapitalizacji odsetek. Należy także porównać korzyści płynące z konta oszczędnościowego założonego w obecnym banku z kosztami zakładania go w nowym banku, ponieważ w większości przypadków wymagane będzie założenie ROR, którego prowadzenie może pochłonąć odsetki z oszczędności.

Może Ci się również spodoba