Co daje mi posiadanie ubezpieczenia na życie?

W życiu człowieka bywają różne momenty, raz są to chwile piękne i pełne pozytywnych wrażeń, a raz sytuacje trudne do pokonania. Niejednokrotnie pewne zdarzenia losowe wpływają na zmianę postrzegania, a nawet nastawienia do świata. Bywają również sytuacje, które zwiększają odpowiedzialność za innych, a co za tym idzie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie tak naprawdę nie chroni przed wydarzeniami z życia, jednak w swej istocie potrafi zapewnić zaplecze finansowe w sytuacjach tego wymagających. Polisa to nie tylko ochrona dla ubezpieczonego, ale także zabezpieczenie finansowe dla jego bliskich. Dlatego też warto rozważyć jej zakup, a korzyści płynące z jej wprowadzenia na pewno za jakiś czas uświadomią, że była to trafna inwestycja.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie, a inaczej ubezpieczenie na wypadek śmierci jest to forma zabezpieczenia finansowego człowieka, jego zdrowia oraz życia. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz rodziny, przyjaciół bądź innych osób uposażonych do otrzymania świadczenia. Umowę można zawrzeć dożywotnio bądź na czas określony, a wysokość płaconej składki jest zależna od osoby, która chce się ubezpieczyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają jednak jej minimalną granicę, związaną z pokryciem kosztów wprowadzenia jak i dalszej realizacji umowy. Na wysokość polisy ma wpływ kilka czynników. Do podstawowych należą wiek, wykonywany zawód, przebyte choroby oraz obecny stan zdrowia. Ponadto składka jest określana o takie czynniki jak ogólna suma i okres ubezpieczenia, częstotliwość opłat i wykupione ubezpieczenia dodatkowe. Od umowy można wystąpić zazwyczaj 30 dni po jej zawarciu bądź w trakcie trwania polisy. Wtedy jednak należy zapoznać się z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia, ponieważ przerwanie umowy może wiązać się z pewnymi opłatami.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia?

Ubezpieczenie na życie zawierane jest zazwyczaj po to, aby zapewnić zaplecze finansowe członkom rodziny po śmierci osoby ubezpieczonej. Jednak zakłady ubezpieczeniowe dostosowując się do potrzeb jak i wymagań klientów coraz częściej umieszczają w ofertach ubezpieczenia dodatkowe. Dodatkowe polisy zwiększają więc ochronę nie tylko na wypadek śmierci, ale także podczas poważnej choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. W przypadku nagłego zdarzenia losowego, jakim może być złamanie, ubezpieczenie pokrywa koszty szpitalnego leczenia, a w razie potrzeby dalszej rehabilitacji.

Świadczenie finansowe nie zostanie wypłacone gdy śmierć nastąpiła z przyczyn związanych z działaniami wojennymi bądź w przypadku, gdy osoba ubezpieczona z własnej woli brała udział w zamieszkach. Zatajenie przez zakładem ubezpieczeniowym informacji o stanie zdrowia bądź podatności na pewne choroby, również może być argumentem, poprzez który odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jakie korzyści przynosi ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia ochronne mimo tego, że nie są w stanie zrekompensować utraty bliskiej osoby to pozyskane dzięki nim fundusze na pewno ułatwią rodzinie pokrycie kosztów z nią związanych. Ponadto na wypadek choroby czy niezdolności do pracy jest to źródło dodatkowych środków, które może nie pokryją wszelkich wydatków, ale na pewno w dużym stopniu ułatwią normalne funkcjonowanie. Polisa na życie jest wyłączona z postępowania spadkowego oznacza to, że w razie niespłacenia zobowiązań wobec banku przez osobę ubezpieczoną, środki nie zostaną przekazane firmom windykacyjnym.

Może Ci się również spodoba