Mieszkanie dla młodych

W życiu każdego człowieka przychodzi prędzej lub później taki moment, kiedy postanawia ustabilizować swoje życie. Dlatego takie osoby biorą ślub, zakładają rodzinę, znajdują pracę, która ma dawać zadowalający dochód. Dla wielu, taką stabilizacją jest również zakup swojego pierwszego, własnego mieszkania. Jednak od zamiaru do czynu jest daleka droga, tym bardziej, że wybudowanie lub kupno domu czy mieszkania to nie lada wyczyn przy dzisiejszych, ciągle jeszcze niskich zarobkach. Poza tym co tu dużo mówić, młody człowiek, który dopiero skończył się kształcić i nie ma jeszcze dużego doświadczenia na rynku pracy, nie ma zgromadzonych oszczędności, dzięki którym może spełnić swoje marzenia dotyczące własnego m2. Na pewno sporą pomocą może być tutaj kredyt hipoteczny, który umożliwia otrzymanie potrzebnych środków na to, aby móc kupić mieszkanie, jednak tutaj pojawia się kolejny problem, a mianowicie zdolność kredytowa, z której osiągnięciem, młodzi ludzie mogą mieć problem.

Dla kogo program?

 

Program  Mieszkanie dla Młodych powstał z myślą o wszystkich młodych ludziach, którzy chcą posiadać swoje własne mieszkanie. Czas trwania programu został przewidziany na okres 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego i mogą z niej skorzystać wszyscy młodzi ludzie, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Sam wiek nie jest tutaj ograniczeniem. Aby skorzystać z programu, trzeba spełnić również inne warunki:

 • Przede wszystkim nie można być właścicielem innego mieszkania i to zarówno w momencie składania wniosku jak i w przeszłości. Nie można być również jego najemcą, w tym przypadku należy wypowiedzieć umowę najmu w terminie od 6 miesięcy do dnia zawarcia umowy o ustanowieniu własności mieszkania lub jej przeniesieniu..
 • Kredyt powinien być zawarty w walucie polskiej, a wartość kredytu to przynajmniej 50% ceny mieszkania.
 • Minimalna długość kredytu to 15 lat.
 • Jeżeli osoby starające się o dopłatę w ramach programu nie maja zdolności kredytowej, umowę kredytu mogą podpisać ich krewni wstępni bądź zstępni.
 • Program przeznaczony jest dla osób zarówno samotnych, bezdzietnych małżeństw jak i rodzin z dziećmi.

 

Warunki programu dotyczące nieruchomości.

 

Od początku działania programu, nabywane dzięki niemu nieruchomości mogły pochodzić jedynie z rynku pierwotnego i było to lekkie ograniczenie spowodowane tym, że takie nieruchomości  są przedewszystkim droższe. Natomiast w lipcu 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej programu Mieszkanie dla Młodych i wprowadziła zmianę, dzięki której, starający się o dofinansowanie, mogą wybierać także nieruchomości z rynku wtórnego. To mogło być bezpośrednim powodem wyczerpania funduszy przeznaczonych na rok 2016 już w pierwszym kwartale tego roku.

Osoby chcące skorzystać z programu powinny wiedzieć, że zostały ustalone limity, dotyczące powierzchni zakupionej nieruchomości. Dlatego zanim wybierzemy konkretny domek z ogródkiem, najpierw należy dokładnie sprawdzić, czy jego powierzchnia nie przekracza limitu. A przedstawia się to następująco: 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku wychowywania dzieci przez te osoby, limity zwiększają się odpowiednio do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 dla domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie jakie można w ten sposób pozyskać należy przeznaczyć na  zakup mieszkania bądź domu jednorodzinnego i jest traktowane przez banki jako wkład własny. Natomiast chcąc pozyskać dodatkowe środki np. na wykończenie zakupionej nieruchomości, trzeba zaciągnąć drugi kredyt, poza programem MDM.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, z programu mogą skorzystać zarówno single jak i rodziny z dziećmi. To powoduje, że zostały ustalone różne kwoty dofinansowania. Poszczególne kwoty dofinansowania, przedstawiają się następująco:

 • 10 % całkowitej ceny mieszkania (ccm) dla bezdzietnych beneficjentów,
 • 15% ccm dla beneficjentów wychowujących 1 dziecko,
 • 20% ccm dla beneficjentów wychowujących 2 dzieci,
 • 30% ccm dla beneficjentów wychowujących 3 lub więcej dzieci.

 

Procedura ubiegania się o otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu MdM składa się w banku razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. Bank należy wybrać spośród tych, które przystąpiły do programu. Listę takich banków można znaleźć na stronie internetowej programu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo, razem z wyżej wymienionymi wnioskami należy złożyć następujące dokumenty:

 • Pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień składania wniosku warunku dotyczącego nieposiadania na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdzie udział osoby starającej się o dofinansowanie, obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny. Dodatkowo należy oświadczyć, że ten warunek będzie spełniony również w momencie nabycia lokalu mieszkalnego w ramach programu MdM.
 • Pisemne zobowiązanie w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego do zakończenia umowy najmu w terminie od 6 miesięcy do dnia podpisania umowy o ustaleniu lub przeniesieniu własności.
 • Pisemne oświadczenie, że nabywane mieszkanie służyć będzie tylko i wyłącznie w zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Bank może wymagać również dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez beneficjenta wymogów dotyczących udziału w programie MdM, np. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa itp. .

 

Po weryfikacji dokumentów, pozostałe procedury odbywają się już w ramach współpracy pomiędzy bankiem udzielający kredytu  oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przydziela środki w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Rzeczywista pomoc….

 

Niektórzy mogą powiedzieć, że tak naprawdę są to niewielkie pieniądze jakie możemy otrzymać na własny kąt. Porównując te kwoty do całkowitej sumy potrzebnej na zakup domu lub mieszkania, można przyznać im nawet racje. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że działa to jako dopłata do wkładu własnego i młodych ludzi zazwyczaj nie stać na to, aby uzbierać wymagany wkład własny, który obecnie wynosi 20 % całkowitej wartości nieruchomości. Nie mając możliwości otrzymania dopłaty, musimy liczyć się z dodatkowymi  tysiącami złotych, które musimy zarobić sami, zanim wogóle zaczniemy starania o nowy, własny dom. Osoby pracujące z pewnością poradzą sobie z comiesięcznym opłacaniem rat kredytu, tym bardziej że inwestują w ten sposób w coś własnego. Dlatego skorzystanie z Programu Mieszkanie dla Młodych jest bardzo dużą pomocą dla większości młodych ludzi. Dzięki temu mogą liczyć na znacznie łatwiejszy start i wielu z nich tylko w ten sposób może spełnić swoje marzenia.

 

Może Ci się również spodoba