Samozatrudnienie a kredyt hipoteczny

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą także mogą otrzymać kredyt hipoteczny. Traktowane są wówczas tak jak osoby fizyczne, podlegają więc podobnym kryteriom. Jednak, aby otrzymać kredyt hipoteczny należy spełnić pewne wymogi. Zapoznajmy się więc z tym podstawowymi.

Ocena zdolności kredytowej

Na kredyt hipoteczny mogą liczyć osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą minimum trzy miesiące. Wówczas traktowani jesteśmy jak każdy przeciętny człowiek ubiegający się o kredyt i mamy stawiane podobne wymagania. Czasami warunek ten jest nieco zmodyfikowany, zależny od wykonywanego zawodu. Na szczególne traktowanie mogą liczyć zazwyczaj lekarze, prawnicy, architekci czy doradcy finansowi. Zaliczani są oni do tzw. grupy zawodów zaufania publicznego. Zdarza się, że wymagany jest dłuższy okres pracy. Jest to zależne także od banku. Uwzględnianie jest także czy wcześniej pracowaliśmy na umowę o pracę, i czy z niej zrezygnowaliśmy. Istotny jest również fakt, czy jako firma pracujemy w sposób trwały z jakimiś innymi podmiotami gospodarczymi i czy jest to sankcjonowane jaką umową. Pamiętajmy jednak, że bank może każdego klienta potraktować indywidualnie, nie ma więc stałego schematu postępowania w takich przypadkach. Jako właściciel firmy, będziesz musiał przedstawić swoje zyski netto. Kwestia dochodów jest tu warta rozpatrzenia, gdyż pamiętajmy, że nie wszystkie dochody firmy są dochodami jej właściciela. Czasami, tak jak innym pracownikom, jest mu wypłacana określona pensja. To kwestia, o której należy poinformować bank. Istotna z punktu widzenia banku jest także forma księgowania przychodów i rozchodów firmy. Ci, którzy dysponują najpełniejszą księgowością mają najbardziej ułatwioną sprawę. Najtrudniej jest w przypadku tych, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej. Instytucja finansowa za najbardziej stabilną uzna sytuację tych osób, które mają zawarte stałe umowy o współpracę, długoterminowe kontrakty czy zamówienia.

Korzyści dla samozatrudnionych

W niektórych bankach osoby samozatrudnione mogą liczyć na dodatkowe korzyści przy udzieleniu kredytu hipotecznego. Przede wszystkim przedsiębiorcy, prowadzący własną działalność mogą otrzymać wyższą kwotę kredytu. Czyli przy tych samych dochodach przeciętna osoba ubiegająca się o kredyty i właściciel formy mogą otrzymać inną kwotę – przedsiębiorca wyższą. To duży atut. Dodatkowo należy zauważyć, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają zazwyczaj większą zdolność kredytową. To dzięki temu, że teoretycznie większe pieniądze idą w nasze ręce. Różnica między przedsiębiorcą a osobą fizyczną wynika głównie ze składek ZUS, które są inne przy umowie o pracę dla pracownika i pracodawcy. Dodatkowo osoby samozatrudnione muszą zapłacić podatek.

Jakie dokumenty należy przygotować udając się do banku

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny powinien udać się do banku z całą dokumentacją regulującą jego działalność. Przede wszystkim konieczny jest odpis z KRS-u  oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG. To podstawowe dokumenty świadczące o funkcjonowaniu zgodnie z prawem Twojej formy. Jeśli ubiegasz się o kredyt na mieszkanie, musisz także wykazać, że prowadzona działalność nie jest w żaden sposób zadłużona, powinieneś mieć więc przy sobie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym lub dowody wpłat. Podobnie jest z zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Konieczne jest też pokazanie jednej z kilku możliwych form rozliczenia z fiskusem, np. kopi księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej czy ewidencji przychodów. Bank będzie wymagał także od Ciebie PIT-ów nawet z ostatnich kilku lat. Należy pamiętać, że to absolutna podstawa, ale w konkretnych przypadkach mogą być od nas wymagane dodatkowe dokumenty.

 

Może Ci się również spodoba