Co to jest kredyt konsumencki?

Duży zakres dostępnych na rynku finansowym produktów umożliwia ich indywidualne dopasowanie do potrzeb każdego klienta. Tyczy się to nie tylko rachunków bankowych bądź lokat, ale także produktów czy usług o charakterze kredytowym.

Klienci chcący skorzystać z finansowego wsparcia, poszukują ofert, które wyróżniają się najniższym oprocentowaniem. Nie jest to dobre wyjście, zwłaszcza, że niski procent pobierany od kredytu wiąże się z zazwyczaj z innymi ukrytymi opłatami. Klienci banku korzystając z ofert kredytowych często nie wiedzą, na jakich zasadach owe produkty są przyznawane. Ponadto sam proces ich udzielania jest zwykle niejasny aż do momentu wizyty w placówce. Dlatego też przed próbą pozyskania finansowego wsparcia warto dowiedzieć się, czym jest kredyt konsumencki oraz jak to wszystko przebiega.

Zobacz ranking najlepszych kredytów i pożyczek gotówkowych

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku, która zawiera wszelkie informacje odnośnie takiego zobowiązania. Definicja określa go, jako kredyt udzielany osobie fizycznej na cele prywatne przez przedsiębiorcę, który w ramach swojej działalności udziela takich kredytów bądź produktów pochodnych. Kredytodawcą może być również instytucja bankowa oferująca tego typu produkty. Istnieje kilka rodzajów kredytów konsumenckich, każdy z nich jest oczywiście chroniony prawnie. Do kredytów konsumenckich należą: umowy najmu, umowy leasingu, umowy o pożyczki, umowy o kredyt na zakup jakiegoś towaru bądź usługi, umowy o kredyt odnawialny, umowy o odroczenie terminu spłaty oraz kredyty udzielane przez instytucje finansowe.

Osoba, która chce skorzystać z opcji kredytu konsumenckiego, musi spełnić jedno z podstawowych wymagań. Najważniejszym z nich jest limit, a dokładniej maksymalna wysokość kwoty, na jaką kredyt może być zaciągnięty. Mianowicie pożyczka nie może być mniejsza niż 500 zł oraz nie może przekroczyć kwoty 255 550 zł.

Umowa o kredyt konsumencki

Kolejnym warunkiem jest formalność tj. zawarcie umowy pomiędzy kredytobiorcą, a konsumentem na piśmie. Przy czym osoba udzielająca kredytu ma w obowiązku dostarczenie kontraktu dla kredytobiorcy w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Umowa, aby została uznana za ważną musi zawierać kilka ważnych składników. Podstawowymi zapisami są dane osobowe konsumenta jak i kredytobiorcy, wysokość i termin spłaty zobowiązania, roczna stopa oprocentowania, opłaty i prowizje oraz wszelkie inne koszty związane z udzieleniem kredytu.

Kolejnymi, ale równie ważnymi składnikami są informacje odnośnie sumy kosztów przydzielenia kredytu. Obejmują one całkowite koszty kredytu, opłat i prowizji oraz należności kierowanej dla kredytobiorcy za jego udzielenie. Ponadto w umowie znajdują się też informacje o następstwach dotyczących przedterminowej spłaty kredytu, odstąpienia od umowy bądź niedotrzymania jej zasad.

Jakie są obowiązki kredytodawcy?

Ustawa w pełni reguluje warunki, na jakich kredyt jest przydzielany ponadto wyszczególniono w niej obowiązki, jakie musi spełnić kredytodawca. Dotyczą one głównie informacji, jakich musi on udzielić konsumentowi przed zawarciem takiej umowy. Kredyt konsumenckiRozwiązanie to ma na celu ochronę kredytobiorcy przed ewentualnymi nadużyciami ze strony osób udzielających kredyt. Akt prawny zawiera wymóg dotyczący informowania klienta o całkowitej kwocie kredytu z uwzględnieniem opłat i prowizji. Kolejnym warunkiem jest podanie stopy oprocentowania z uwzględnieniem opłat dotyczących kosztu całkowitego oraz RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu. Kredytodawca może oczywiście uznać, że osoba ubiegająca się o pożyczkę nie posiada zdolności kredytowej, wtedy też musi niezwłocznie poinformować ją o zaistniałej sytuacji.

Jakie prawa ma konsument?

W przypadku kredytu konsumenckiego ustawa reguluje również prawa kredytobiorców. Zaczynają one obowiązywać tuż po podpisaniu umowy kredytowej. Osoba, która uzyskała kredyt ma prawo do spłacenia zobowiązania przed wyznaczonym terminem. Jednak wcześniejsza spłata może nieść za sobą dodatkowe koszty w postaci odsetek za okres od dnia uzyskania do dnia, w którym kredyt został spłacony. Ponadto kredytobiorca może odstąpić od umowy bez podania konkretnej przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, czas ten nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy. Kredytobiorca chcąc zrezygnować z umowy musi dostarczyć kredytodawcy oświadczenie. W przypadku, gdy pożyczka została już wpłacona, a klient chce odstąpić od podpisanego kontraktu musi zwrócić pobraną gotówkę w całości.

Może Ci się również spodoba