Jazda po alkoholu, a prawo

W Polsce prowadzenie samochodu pod wpływem różnego rodzaju używek, traktuje się bardzo poważnie, a każdy kierowca postępujący wbrew przepisom nakazującym prowadzenie pojazdów w stanie trzeźwym i w sposób bezpieczny, zostaje karany surowymi sankcjami.

Polska to kraj, który surowo traktuje kierowców działających wbrew przepisom prawa i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Takim z pewnością jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Policja jednak czujnie stoi na straży bezpieczeństwa obywateli, będąc wyczulonym nie tylko na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale również koncentrowanie uwagi na stanie trzeźwości kierujących, organizując częste kontrole drogowe – w tym kontrole trzeźwości. Także świadomość społeczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie, stąd też co jakiś czas słyszymy o obywatelskich zatrzymaniach pojazdów, które poruszają się po drodze w sposób nietypowy, wskazując na problem kierowcy z bezpiecznym prowadzeniem pojazdu. Dochodzi także do sytuacji, w których uniemożliwia się prowadzenie samochodu kierowcy, pozbawiając go kluczyków lub blokując drogę i zawiadamiając o zdarzeniu odpowiednie służby. Warto przy tym powiedzieć, że każdy obywatel ma prawo do tzw. “obywatelskiego zatrzymania” w stosunku do osoby, która może stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie lub innych.

Zatrzymanie pojazdu przez Policję

Policja ma prawo do zatrzymania każdego pojazdu mechanicznego, poruszającego się po drodze. Jeśli więc funkcjonariusz policji sygnalizuje za pomocą gestów lub świateł konieczność zatrzymania się pojazdu, należy niezwłocznie to zrobić.

Warto wiedzieć, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej – bez ważnego powodu, grozi mandatem karnym!

Bez względu na powód zatrzymania, czy to wykroczenie w ruchu drogowym, czy rutynowa kontrola, kierujący zawsze zostanie poproszony o okazanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz ważnego ubezpieczenia (ze względu na aktualizację obowiązujących przepisów, na początku 2019 roku, nie jest jednak wymagane posiadanie tych dokumentów w formie papierowej podczas kontroli drogowej, bowiem funkcjonariusze policji są w stanie samodzielnie dokonać sprawdzenia czy kierujący posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, kto jest właścicielem samochodu i czy posiada on ważne ubezpieczenie oraz badanie techniczne).

Podczas każdej kontroli drogowej, kierowca zostaje przebadany alkomatem. Badanie to polega na tym, że funkcjonariusz policji zbliża urządzenie do ust kierującego i prosi o dmuchnięcie. Kierowca pojazdu ma prawo do odmowy badania alkomatem, jednak w takiej sytuacji zostaje on przewieziony na badania krwi, którym ma obowiązek się poddać. W przypadku jednak braku zgody na pobranie próbki krwi z organizmu, kierowca zostaje uznany za kierującego pod wpływem alkoholu i za takie też wykroczenie ukarany.

Kara za jazdę pojazdem pod wpływem alkoholu

Maksymalna dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu w polskim prawie wynosi 0,02% i jest dość rygorystyczna w porównaniu do innych krajów Unii Europejskich jak np. Chorwacja (0,05%) czy Włochy (0,08%). Należy więc być szczególnie ostrożnym, ponieważ nawet spożycie jednej jednostki alkoholu może zakończyć się negatywnym wynikiem badania trzeźwości.

W razie przekroczenia normy alkoholu w wydychanym powietrzu – 0,02%, kierowca może zostać pozbawiony praw do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet pozbawieniem wolności do jednego miesiąca.

W razie jednak znacznego przekroczenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – powyżej 0,05%, kierowca zostanie pozbawiony prawa jazdy na okres od 3 lat oraz może grozić mu pozbawienie wolności na maksymalnie 3 lata.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *