Ranking Pożyczek Pozabankowych – najtańsze chwilówki na rynku

Restrykcyjne procedury udzielania kredytów przez banki uniemożliwiają łatwe uzyskanie pożyczki. Osoby, które nie posiadają zaświadczenia o dochodach, zabezpieczenia spłaty w postaci poręczenia lub nie posiadają historii w Biurze Informacji Kredytowej mogą skorzystać z usług instytucji oferujących pożyczki pozabankowe, tzw. chwilówki.

Parabanki są dostępne dla szerszego grona odbiorców. Udzielają pożyczek na dowód, często nie wymagając zaświadczeń o zarobkach i nie sprawdzając historii kredytowej w BIK. Ze względu na wysokie ryzyko, usługi świadczone przez parabanki są droższe – wyższa jest stopa oprocentowania, odsetki, prowizja oraz koszty obsługi klienta. Ranking pożyczek pozabankowych zawiera zestawienie najkorzystniejszych chwilówek dostępnych na polskim rynku.

Co to jest parabank i pożyczka pozabankowa?

Instytucja parabanku stała się ostatnio hot topic w polskich mediach, między innymi za sprawą Amber Gold sp. z o.o. Często spotykamy się z tą instytucją finansową nie zdając sobie sprawy, czym ona tak naprawdę jest. Znanymi przykładami parabanków są SKOK-i, Provident S.A czy przedsiębiorstwa udzielające tzw. „chwilówek” np. Via SMS.pl, czy Vivus.pl, które cieszą się obecnie wielką popularnością. Co ciekawe, większość Polaków nie odróżnia działalności banku od parabanku. A różnice są w tym przypadku niewątpliwie istotne.
Zdefiniowanie parabanku sprawia wiele trudności, nie tylko dla zwykłego obywatela, także dla polskiego prawodawcy i ekonomisty. Jest kwestią na tyle trudną do określenia, że nawet polskie prawo nie stworzyło legalnej definicji. Przyjmuje się zatem, że parabankami są wszelkie instytucje finansowe nie będące bankiem a działające na rynku finansowym, świadczące usługi podobne do banków. W pojęciu tym znajdą się, więc instytucje takie jak: kantory walutowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, wszelkie przedsiębiorstwa, w których ofercie znajduje się świadczenie usług kredytowych lub inwestycji kapitałowych, przedsiębiorstwa pośredniczące w udzielaniu kredytów, chwilówek, pożyczek czy usług brokerskich. Po wspomnianej wyżej aferze Amber Gold Sp. z o.o Komisja Nadzoru Finansowego określiła parabanki jako podmioty niedziałające w ramach prawa bankowego, lecz świadczące usługi podobne do banków i nie podlegające kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Ranking parabanków dostępny na naszym portalu prezentuje najkorzystniejsze oferty popularnych w Polsce firm udzielających kredytów i pożyczek pozabankowych oraz chwilówek.

Dlaczego oferty parabanków cieszą się dużą popularnością?

Jak wspomniano wyżej, parabanki nie podlegają regulacjom prawa bankowego. W związku z tym mogą one świadczyć usługi finansowe podmiotom, które z różnych powodów banki wykluczyły. Bank udzielając pożyczki będzie wymagał zaświadczenia o dochodach, zabezpieczenia spłaty w postaci poręczenia, zastawu itp., czy sprawdzi wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Oznacza to, że jedynym rozwiązaniem dla osób potrzebujących gotówki i nie spełniających wymagań banków są pożyczki pozabankowe.

Czy korzystanie z usług parabanków jest bezpieczne?

Ranking pożyczek pozabankowych dostępny na naszej stronie przedstawia najkorzystniejsze kredyty pozabankowe i chwilówki. Tak jak wspominałam wcześniej ich koszty są wyższe niż koszty kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Decyzja o skorzystaniu z usług parabanków i innych instytucji finansowych leży wyłącznie w gestii klienta.

Pożyczki pozabankoweZakres usług parabanaków kojarzy się zazwyczaj z udzielaniem pożyczek pozabankowych i chwilówek. Niewiele osób jest świadomych, że ich działalność jest szersza. Mogą one świadczyć także usługi inwestycyjne, takie jak lokaty i fundusze. Nasz ranking parabanków nie może być wykorzystywany jako sugestia co do wyboru instrumentu inwestycyjnego, ponieważ jest to zupełnie inny produkt finansowy. W tym celu warto odnieść się do innych źródeł lub zasięgnąć opinii doradcy inwestycyjnego.

Ze względu na niepodleganie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego parabanki nie mają obowiązku przeprowadzania audytu czy składania sprawozdań ze swojej działalności. Państwo nie posiada kontroli na nimi. Ponadto nie posiadają one gwarancji wypłacalności, gwarantowanej bankom przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje zwrot. W razie bankructwa istnieje niewielka szansa na odzyskanie powierzonych środków, a tym bardziej obiecanych, wysokich zysków.

Wysokie ryzyko wynika także z niejasnej struktury właścicielskiej, co jest jedną z możliwych przyczyn sprzeniewierzania środków instytucji przez osoby zarządzające. Należy, również zwrócić uwagę na to, że parabanki często prowadzą działalność finansową znacząco przekraczającą ich kapitał. Parabank może działać na zasadzie piramidy. Oznacza to, że wypłaty dla bieżących klientów w większości pokrywane są ze środków finansowych wnoszonych przez nowych klientów. Jeśli przestaną one napływać parabank traci płynność finansową i staje się niewypłacalny. Parabanki przyciągają klientów poprzez obietnice wysokich i szybkich zysków. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że ich osiągnięcie może wiązać się z inwestycją powierzone przez klientów środków w instrumenty wysokiego ryzyka.

Chwilówki i pożyczki pozabankowe a spirala zadłużenia

Korzystanie z ofert parabanków wiąże się z ryzykiem wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Banki podlegają tzw. Rekomendacji T, która chroni klientów przed zbytnim zadłużeniem. Suma rat kredytów w stosunku do dochodów nie może przekraczać 50 lub 65 procent w przypadku osób, których kwota wynagrodzenia przekracza kwotę średniego wynagrodzenia w Polsce. Ogranicza ona możliwość udzielenia kredytów podmiotom tzw. wysokiego ryzyka, jednocześnie ograniczając niebezpieczeństwo wpadnięcia w spiralę zobowiązań. Instytucje parabanków nie podlegają Rekomendacji T. W związku z tym w celu spłaty pożyczek, kredytów, chwilówek itp. klienci mogą zaciągać kolejne pożyczki i kredyty, wpadając w błędne koło długów.

Jak się chronić?

Umowy podpisywanie z parabankami często zawierają kruczki, ustalenia napisane drobnym druczkiem o dodatkowych kosztach, które są często niezauważane przez potencjalnych klientów. Dowiadują się oni o całkowitych kosztach usługi najczęściej przy zapłacie pierwszej raty. W wielu przypadkach zawierają one klauzule niedozwolone, czyli postanowienia wzorców umów sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. W przypadku wykrycia wspomnianej klauzuli konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia lub jej odkrycia. Należy dokładnie czytać podpisywaną umowę. Podejmując decyzję o zaciągnięciu chwilówki warto wybierać znane instytucje. W tym celu powstał ranking pożyczek i kredytów pozabankowych, który ułatwia odnalezienie się w szerokiej ofercie dostępnej na rynku.
Ważnym wskaźnikiem wiarygodności parabanku jest okres jego działalności. Nowopowstały parabank jest objęty większym ryzkiem niż instytucja działająca od kilku lub kilkunastu lat. Dodatkowo należy szczegółowo prześledzić historię działalności danej instytucji na rynku, co może nam dać wskazówki, co do charakteru działań przez nie podejmujących.

Ponadto na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się lista instytucji parabankowych podejrzanych o działanie niezgodne z obowiązującym prawem. Informacje te można znaleźć w zakładce Ostrzeżenia publiczne, w rubryce Wykonywanie czynności bankowych.

Autor tekstu: Anna Popowska

 

Czym SKOK-i różnią się od parabanków?

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z różnic, jakie występują między bankami, SKOK-ami oraz tak zwanymi parabankami. Raport Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 roku dobitnie pokazuje, jak wielka jest nieświadomość klientów tych instytucji finansowych. W dużej mierze w ogóle nie zastanawiają się oni nad sposobem, w jaki te instytucje działają, jak zarządzają kapitałem, a co więcej, czy pieniądze tam lokowane są bezpieczne. Klienci tych instytucji często z góry zakładają, że ich fundusze są zabezpieczone. Mimo że nie zdają sobie sprawy w jaki sposób. Tymczasem w kwestii bezpieczeństwa zachodzą niezwykle istotne różnice, o których trzeba wiedzieć, zanim zdecydujemy się na ulokowanie kapitału w jednej z tych instytucji. Zacznijmy jednak od początku.

Czym są SKOK-i?

Popularne SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, obowiązuje Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Są one, tak jak banki, instytucjami finansowymi. Jednak w przeciwieństwie do nich działają na zasadzie spółdzielni. Pożyczka w SKOKuW praktyce oznacza to, że z usług banku może skorzystać każdy, natomiast, aby wziąć kredyt w którymś ze SKOK-ów, musimy należeć do danej spółdzielni.

Aby zostać członkiem SKOK-u trzeba udać się do najbliższej placówki, a następnie wypełnić deklarację członkowską. Do tego trzeba uiścić opłatę wpisową, która wynosi zazwyczaj od złotówki do trzydziestu złotych, oraz wykupić przynajmniej jeden udział. W wypadku udziałów cena waha się między złotówką a sześćdziesięcioma złotymi. Ostatnia wpłata, jakiej musimy dokonać, to wkład członkowski (między złotówką a dwudziestoma pięcioma złotymi). Te dwie ostatnie kwoty w razie wystąpienia ze spółdzielczej kasy są zwracane.

SKOK-i posiadają bardzo podobną ofertę do banków. Różnego rodzaju pożyczki, chwilówki, kredyty dla firm, konta oszczędnościowe, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, fundusze, lokaty, ubezpieczenia itp. Oferta SKOK-ów jest bardzo bogata i można ją porównywać do oferty banków. Zastanawiając się na przykład nad kredytem, można rozważyć i porównać, co w tej kwestii proponują obie instytucje i zerknąć na ranking pożyczek pozabankowych.

Bank a parabank – różnice

Różnice między bankiem a tak zwanym parabankiem są niezwykle istotne. Aż dziwne wydaje się, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z najważniejszych kwestii różniących te dwa rodzaje instytucji finansowych. Przede wszystkim chodzi tu o sprawy bezpieczeństwa i kontroli. Banki podlegają Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Oznacza to, że środki zgromadzone na kontach i lokatach w banku, który ogłosiłby upadłość, zostaną nam wypłacone do kwoty 100 tysięcy euro. Natomiast w przypadku instytucji finansowych zwanych parabankami nie mamy takiej gwarancji. Tego typu firmy nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Dlaczego tak wiele osób wybiera parabanki?

Najczęstszym powodem jest atrakcyjnie wyglądająca oferta takiej firmy. Oferowane oprocentowanie lokaty jest zazwyczaj wyższe niż w bankach lub SKOK-ach, co z pewnością przyciąga nieświadomych klientów. Oprocentowanie najciekawszych oferta na rynku przedstawia opublikowany wyżej ranking parabanków. Kolejnym argumentem, który do części osób przemawia za wybraniem oferty parabanku jest łatwość, z jaką można w nim uzyskać kredyt. W tym wypadku sytuacja jest o wiele prostsza niż w banku. Nie potrzeba aż tak wielu formalności, dokumentów i zaświadczeń. Kwotę pożyczki możemy otrzymać naprawdę szybko. Pamiętać jednak trzeba o tym, że jej koszty są często o wiele wyższe niż w przypadku banków lub SKOK-ów. Ponadto pieniądze pożyczane przez parabanki wypłacane są z puli, którą jego klienci zdeponowali w nim, na przykład w ramach lokaty.

Nie można jednak mylić firm pożyczkowych z parabankami. Parabank to instytucja finansowa, która działa na podobnej zasadzie jak bank, ale bez licencji. Nie podlega takim kontrolom, ale udziela pożyczek i przyjmuje depozyty pieniężne.

SKOK-i i parabanki

Już z tego porównania SKOK-ów i parabanków do banków widać ogromne różnice między spółdzielczymi kasami a parabankami. Przede wszystkim Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, podobnie jak banki, podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do kwoty o równowartości 100 tysięcy euro. Oznacza to, że w SKOK-ach, w przeciwieństwie do parabanków, mamy gwarancję bezpieczeństwa naszych pieniędzy. Listę wszystkich instytucji finansowych objętych funduszem gwarancyjnym możemy znaleźć na stronie BFG.

Dodatkowo według prawa parabanki nie mają możliwości gromadzenia depozytów klientów w celu wykorzystywania tych pieniędzy do dalszego pożyczania, czyli obciążenia ich ryzykiem. Oznacza to, że wiele tego typu instytucji działa na pograniczu prawa, wykorzystując do swoich działań różnego rodzaju luki prawne. Natomiast w przypadku SKOK-ów wszelkie działania są uregulowane odpowiednimi ustawami.

Ponadto kasy spółdzielcze oferują bogatszy zasób produktów finansowych skierowanych do swoich klientów. Co prawda oprocentowanie lokat i kredytów w SKOK-ach wydaje się mniej atrakcyjne niż w przypadku parabanków, ale gwarancja bezpieczeństwa jest jednak w tym wypadku ważniejsza. Poza tym nie ma powodu, aby ze strony kas obawiać się oszustw i malwersacji, ze względu na ich usankcjonowane prawnie i w pełni legalne działanie.

Afery związane z parabankami

Z pewnością każdy słyszał o aferach, w których ludzie, ufając tego typu instytucjom, tracili majątki swojego życia. O takich firmach, które podejrzane są o nie do końca legalną działalność, możemy przeczytać na stronie KNF. Z tych powodów, jeżeli próbujemy wybierać między spółdzielczą kasą a parabankiem, to oczywiście należy wybrać SKOK. Nasze pieniądze będą tam bezpieczne, a my będziemy mieli pewność, że powierzyliśmy je instytucji finansowej podlegającej kontroli, której działania są prawnie usankcjonowane.

Autor artykułu: Łukasz Kordowski

Może Ci się również spodoba