Jak oszczędzać na emeryturę?

Większość młodych, dopiero rozpoczynających karierę zawodową ludzi, nie myśli jeszcze o starości, a perspektywa przejścia na emeryturę wydaję się im być niemal abstrakcją.

Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że system emerytalny w Polsce zmierza w bliżej nieokreślonym kierunku i sami musimy zadbać o swoją przyszłość. Chociaż bieżące wydatki i otaczające nas ze wszystkich stron kuszące oferty utrudniają nam odłożenie chociażby złotówki, musimy rozpocząć oszczędzanie jak najwcześniej. Jak się za to zabrać i wytrwać w postanowieniu?

Czy warto oszczędzać na emeryturę?

Posiłkując się danymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz powszechną świadomością starzenia się społeczeństwa, w 2050 roku liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie niemal dwukrotnie i osiągnie ponad 11 milionów. Gwałtownie skurczy się natomiast grupa obywateli w wieku produkcyjnym . Brnąc dalej w rozważaniach, łatwo się domyślić, że wypłata emerytur będzie w tym czasie dla państwa ogromnym wydatkiem i jeszcze większym problemem. Nic zatem dziwnego, że wiele instytucji uświadamia Polaków i zachęca do rozpoczęcia oszczędzania jak najwcześniej. Warto zatem przemyśleć jak już teraz gromadzić na własną rękę środki, z których korzystać będziemy mogli za kilkadziesiąt lat.

IKE i IKZE

W związku z koniecznością rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę, rząd przygotował dwie propozycje: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Pieniądze zgromadzone W IKE i IKZE nie podlegają opodatkowaniu kapitałowemu co oznacza, że nie musimy odprowadzać od nich tak jak oszczędzać na emeryturę?zwanego podatku Belki. Oszczędności w IKE są także zwolnione z podatku dochodowego, natomiast dochody z IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące maksymalnych wpłat dokonywanych na konta emerytalne w danym roku.

W przypadku IKE suma wpłat nie może być większa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. W roku 2015 limit ten wyniósł ok 11 tysięcy złotych.  W IKZE natomiast nie możemy zgromadzić więcej niż 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Suma ta w 2015 rou wyniosła 4750 zł. Nie ma ustalonych zaad co do regularności wpłat. W jednym i drugim przypadku wpłaty możemy dokonać jednorazowo lub rozłożyć na mniejsze sumy.

Zasadnicza różnica występująca miedzy tymi dwoma kontami polega na momencie, w którym musimy odprowadzić podatek dochodowy W IKE gromadzimy oszczędności już pozbawione podatku, tak więc wypłacając  pieniądze jesteśmy z niego zwolnieni. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku IKZE. Składki są odliczane od podstawy opodatkowania, a podatek będziemy musieli odprowadzić przy wypłacaniu pieniędzy. Na który produkt się zdecydować? Jedyną rzeczą, którą należy kierować się przy wyborze jest to ile pieniędzy jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Jeśli jest to duża kwota- warto wybrać IKE, jeśli natomiast jest to mniejsza suma- IKZE.

Niezależnie od tego którą opcję wybierzemy warto zdecydować się na któryś produkt,  ponieważ taka forma oszczędzania może być dużo korzystniejsza niż inne tradycyjne formy.

PPE I PSO

Inna formą grupowego oszczędzania na emeryturę są Pracownicze Programy Emerytalne. Pracownik może przyłączyć się do takiej formy gromadzenia pieniędzy tylko jeśli pracodawca wprowadzi taki program w zakładzie pracy. Wygląda to tak, że część pieniędzy jest odprowadzana przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej i w ten sposób gromadzony jest kapitał, który będzie wspomagał naszą przyszłą emeryturę.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych proponują także PSO czyli Programy Systematycznego Oszczędzania. Program ten nie wymaga regularności wpłat, nie narzuca również konkretnego czasu oszczędzania. Ponadto gromadzone pieniądze są inwestowane, co może znacznie zwiększyć ich końcową wartość.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Oczywiście korzystanie z możliwości oszczędzania w tzw III filarze nie jest obowiązkowe i nie musimy korzystać ze specjalnie przygotowanych ofert. Możemy sami zadbać o swoją przyszłość zakładając na przykład rachunek oszczędnościowy, lokatę terminową (poznaj aktualnie najwyżej oprocentowane lokaty) czy kupując obligacje skarbowe. Ważne jest, aby każdy z nas zdał sobie sprawę z konieczności podjęcia działań mogących poprawić nasz byt na emeryturze. I choć teraz żyjemy bieżącymi sprawami i wydatkami nie należy zapominać o przyszłości, która nie wydaję się być kolorowa biorąc pod uwagę aktualną politykę emerytalną naszego państwa.

 

Może Ci się również spodoba